۱۳۸۹/۱۲/۰۱

نقش هاشمي رفسنجاني و سپاه در پيشبرد جنبش سبز

در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ و در انتخابات مجلس ششم ، در حالي كه اصلاح طلبان ميتوانستند به بسياري از خواسته هاي خويش برسند ، به علت عدم تجربه و در حالي كه هاشمي رفسنجاني در يك قدمي ايشان بود با طرد وي عملا جبهه اصلاحات را بدون تجربه به ميدان مقابله با تندرويان و مخالفان اصلاحات فرستادند।
به جرات ميتوان گفت كه اگر در آن تاريخ اصلاح طلبان آقاي هاشمي را طرد نميكردند روزهاي خوش اصلاحات به نتيجه بسيار مطلوبي ميرسيد। اما شور و احساسات باعث شد كه اصلاحطلبان هاشمي رفسنجاني را نبينند। چيزي كه جناح تندرو به شدت از آن استقبال كرد و آن را پسنديد و هاشمي رفسنجاني را با آغوش باز پذيرفتند।
حال دوباره بعداز گذشت ११ سال دوباره همان اتفاق افتاده است و مشاهده ميشود كه متاسفانه عده اي خواسته يا ناخواسته قدم به همان راه بر ميدارند।
شوربختانه بسياري از سايتها و وبلاگها به نقل از هاشمي رفسنجاني گفته اند كه وي راهپيمايي २५ بهمن را حرام خوانده است كه بدون شك و با توجه به سخنان اقاي هاشمي و حتي بنابر گفته آقاي سازگارا آقاي هاشمي بسيار زيركانه اين سخنان را گفته است كه انتظار ميرود مردم و اصلاحطلبان به سخنان ايشان دقت بيشتر داشته باشند(البته كم هم نبودند دوستاي كه محتواي واقعي سخنان آقاي هاشمي را درك كردند )।
آقاي هاشمي موكدا اظهار داشت :"هر اقدامی که با قانون مطابقت نداشته باشد ضربه زننده به مملکت و خود انسان و به فتوای آیت الله خمینی حرام است. علی اکبر هاشمی رفسنجانی در جای دیگری از اظهاراتش افزود که خروج از محور قانون کشور را به آشوب و اغتشاش می کشاند"
در روز २५ بهمن چه كساني قانون شكني كردند؟ بر اساس اصل २७ قانون اساسي راهپيمايي اين چنين ازاد است। اما برخورد و سركوب با مردم برخلاف قانون است। عده اي لباس شخصي كه به جان مردم افتاده بودند برخلاف قانون عمل كرده بودند شليك گلوله به سوي مردم پرتاب گاز اشك آور به سوي مردم برخلاف قانون است। منظور آقاي هاشمي اين ها بوده اند ولي متاسفانه عده اي از آن برداشت نادرستي كردند آقاي هاشمي اظهار نمودند كه خروج از محور قانون كشور رابه آشوب ميكشاند و دقيقا منظور نظر ايشان كساني بودند كه با پوب و چماق به اغتشاش و آشوب دامن زدند। بهتر اين است كه جنبش مردي ايران از سخنان ايشان استفاده نمايند تا اينكه در مقابل آن جبهه بگيرند।

اما از طرفي نقش سپاه پاسداران ايران در وقايع २५ بهمن و بعداز آن نيز به روشني مشخص شده است। فرماندهان سپاه بسيار خوب و سنجيده عمل نمودند و با درس گرفتن از ارتش مصر به اين نتيجه رسيده اند كه نيروهاي نظامي نقش حفاظت از كشور را برعهده دارند و نه حمله به سوي مردم خويش ، سپاه به اين نكته واقف است كه حكومت اسلامي دير يا زود خواهد رفت پس زيبنده آن است كه خود را از اين مسائل كنار بكشد تا نقش محوري همچون ارتش مصر را در كشور ايفا كند।

فرماندهان ارشد سپاه بسيار خوب به اين درك رسيده اند كه ارعاب كشتن و تجاوز زيبنده نيروي نظامي كه برخاسته از خود مردم است نميباشد و لذا خويش را از اين ماجرا به كنار كشيده اند। تصور كنيد اگر سپاه پاسداران و هاشمي رفسنجاني به اين جنبش بپيوندند چه قدرتي به اين جنبش اضافه ميشود। و اما در مورد ديگر نيروهاي نظامي ، ارتش كه به عنصري كاملا خنثي مبدل گشته كه بود نبود آن فرقي نميكند ولي زيبنده آن است كه نيروي انتظامي و بسيج نيز راه سپاه را در پيش بگيرند।
همين امروز كه فردا دير استهیچ نظری موجود نیست: