۱۳۸۸/۱۲/۲۶

جنبش سبز ، اعتراض شبانه در خيابانها را نيز با موفقيت تجربه كردديشب براستي شب جنبش سبز بود ، شب فرياد آزادي خواهي شب ظلم ستيزي ، شب فريادهاي خاموشي كه ، بيدار شدند بود، خبرهاي رسيده از داخل ايران و از شهرهاي مختلف كشور يك اتفاق خوش براي جنبش سبز بود ، اينكه شهرهاي ديگر هم به جنبش سبز پيوسته اند و ديگر صداي اعتراض فقط در شهرهاي بزرگي مثل تهران شيراز و اصفهان يا مشهد نيست مردم عزيز شهرهاي خوبي چون اهواز ، بروجرد ، ايلام ، اراك ، ساوه و بسياري ديگر شهرها هم به اين جنبش پيوسته اند .

يك اتفاق تازه هم اين بود كه جنبش سبز مردمي تجربه اعتراض شبانه در خيابان را نيز تجربه كرد و البته تجربه مهم تر اينكه اعتراض ر يك نقطه متمركز نبود در جاي جاي شهرهاي مختلف كشور بود و صداي اعتراض همگاني شنيده شد. جنبش مردمي هرگز هيچ سالي تا اين حد در برگزاري مراسم چهارشنبه سوري متحد و يكپارچه نبود.

كم نبودند كساني كه در جهت بي روحي نمودن جنبش سبز اعلام نمودند كه جنبش از بين رفته است ديشب ديدند كه اينگونه نيست ،‌با چشم خود ديدند كه جنبش بسيار فعال تر از گذشته است و چه خوب هم مديريت شده بود اين جنبش كه با كمترين هزينه بيشترين بهره را برد. تا اين لحظه خبري درمورد بازداشت كسي از ايران مخابره نشده است و اميد ميرود كه همين گونه نيز باشد.

اما موردي كه بايد فراموش نشود اينكه پنج شنبه آخر سال است ، دوستان پنجشنبه آخر سال عزيزاني را كه در راه جنبش سبز ايران شهيد شده اند را فراموش كنيد ، حضور در جمع اين خانواده ها بسيار دلگرم كننده است و به اين عزيزان و خانوادههايشان قوت قلب ميدهد.


۱۳۸۸/۱۲/۲۵

Fear and panic in IRANToday is March 16 and only 4 days to end of the year remains. Tonight is Saturday night last four years. In this night that "Wednesday night Formal" is called, people held celebrations make fire

This tradition of 1700 years BC, in Iran has been executed. For all even traditional U.S. House of Representatives has been respected. And even recently in support of the resolution have also issued

But this year the Islamic government leader, Ayatollah Ali Khamenei, state television announced that the event of the Islamic Sharia, is cause corruption. And the Iranian people who are pro-green movement to confront the leadership of this Islamic state will come to streets to voice their protest leader reaches your ear

This year in addition to fire and crackle of the incendiary bombs used, to pay to fight dictatorship. And the leader of the Islamic government tell him he do not want and are opposed.

We wait until tonight to see what the outcome of this crisis will be.خاكريز چهارشنبه سوري ، آماده براي جنبش سبزكمتر 10 ساعت مانده به چهارشنبه سوري سال 1388 تهران در بيم و اضطراب است ،‌ تهران كه نه ايران در اضطراب است ، شنيده ها از شهرهاي مختلف ايران حكايت از يك حكومت نظامي اعلام نشده از سوي حكومت اسلامي خبر ميدهند ، شكي نيست حكومت كه با استبداد برپا شده باشد ،‌ دروغ اساس آن باشد و وابسته به تغلب باشد از هر تجمعي وحشت دارد ، حتي شنيده شده كه نيروهاي پليس كيوسكهايي را كه در نقاط مختلف شهر تهران مستقر كرده بودند نيز جمع آوري شده است ، براستي ترسو كيست ؟
ياد دارم كه يكي بود كه ميگفت دروغگو خائن است و خائن ترسو ، ترس بر تمامي سران حكومت اسلامي مستولي گشته است ، از تهران خبر مي رسد كه تمامي مبادي ورودي به شهر تهران به شدت توسط نيروهاي ويژه پليس كنترل ميشود ،‌اتومبيل ها بازرسي ميشوند ، حكومت خود نيز ميداند كه مردم را ندارد و براي كنترل حكومت به شدت به نظامي گري روي آورده است ، اما شكي نيست كه اين نيز جواب نخواد داد ،‌چراكه نظاميان نيز با مردم همراه شده اند و تنها اندك طرفداراني براي حكومت باقي مانده اند ، حتي شنده شده است كه بسيجي ها و مزدوران حكومتي به بهانه هاي مختلف حاضر نشده اند در روز چهارشنبه سوري به حمايت از حكومت به خيابانها بيايند .
از طرفي تعدادي از دليرمردان نظامي مستقر در ارتش ، سپاه ، نيروي انتظامي و بسيج كه در حمايت از مردم به مخالفت با فرماندهان خود برخاسته اند شوربختانه در زندانهاي نظامي هستند و يا فراري شده اند . شكي نيست حكومتي كه استبدادي باشد همه روزه از تعداد طرفدارانش كم خواهد شد و بر مخالفان افزوده ( اين البته مخالفتها در سال جاري افزون تر نيز خواهد شد با توجه به تورمي كه براي سال آتي پيش بيني شده است تورمي كه وعده يك رقمي شدنش را داده بودند در سال جاري ممكن است نه دو رقمي كه سه رقمي شود . شوربختانه حكومت اسلامي راه زيمبابوه را پيش گرفته است گراني تا سر حد جنون ، رابرت موگابه كه دست آخر نيز مجبور به قبول شكست در مقابل رقيب شد ، اما ديگر دير شده بود و رقيب او حال كه دولت را در دست گرفته بايد سالها تلاش كند تا اين تورم وحشتناك را (1200 درصد تورم) مهار كند ، به گمان حكومت اسلامي به همان بيراهه زيمبابوه پيش ميرود.)
اما در اين بين سوالي مطرح است كه بعضي ها مطرح كرده اند و آن اينكه آيا چهارشنبه سوري آخرين روز عمر حكومت است ؟ دقيقا سوالي كه در 22 بهمن نيز منتشر شد و گروهي كه قصد ايجاد اختلاف بين جنبش سبز را داشتند اعلام كردند كه جنبش خاموش شده است و يا در 22 بهمن شكست خورده است اما هرگز چنين نيست ، نه جنبش سبز شكست خورده است و نه به آخر رسيده است و البته چهارشنبه سوري آخر حكومت نيز هركدام از اين روزها چه 22 بهمن و چه چهارشنبه سوري و ديگر روزها خاكريزهايي هستند كه بايد به سلامت آنها را فتح كرد.

۱۳۸۸/۱۲/۲۴

آيين چهارشنبه سوري ، از رهبر حكومت اسلامي تا مجلس نمايندگان آمريكادر خبر ها به نقل از آيت الله علي خامنه اي در مورد چهارشنبه سوري آمده بود كه این مراسم، «مبنای شرعی» ندارد و «مستلزم ضرر و فساد زیادى» است. رهبري كه فرزانه مي خوانندش ، فرزانه ميدانندش ، حكيم ميدانندش ، ايراني مي گويندش در مورد يكي از آداب كهن ايران زمين سخناني اين گونه سخيف بر زبان جاري ميكند !؟ آدابي كه حتي پيش از ميلاد مسيح در اين سرزمين اهورايي برپا بوده است ، براستي كدامين ايراني به خود اجازه ميدهد كه اين آيين كهن ايراني را فاسد بداند ؟
من را با شرع كاري نيست كه از آن دوري مي جويم ، اما اينكه به اين روز اهورايي فساد گفته شود ، زهي خيال باطل ، شوربختانه حكومت اسلامي كه خود را در آستانه فروپاشي ميبيند از هرگونه اجتماع دوري ميجويد و هر اجتماعي را نشانه فساد ميداند و از اين روست كه چهارنشبه سوري را نيز عامل فساد ميداند ، شك نداشته باشيد كه اگر اين حكومت عمرش در سال آينده به روزهاي قدس ، 13 آبان ، روز دانشجو و .. كه خود آنها را ساخته برسد آنها را نيز عامل فساد قلمداد خواهد نمود.
اما از طرفي هنگامي كه در خبرها مي خوانيم كه مجلس نمايندگان آمريكا براي روزهاي باستاني ايران اهميت قائل ميشود و براي حمايت از اين روزها قطعنامه صادر ميكند بيشتر شرمگين ميشويم نسبت به اين ، چه كساني بر اين سرزمين اهورايي حكومت ميكنند ،‌ كساني كه دم از ايراني بودن ميزنند كمر به قتل آيين ايران آريايي بسته اند ، شرع را بر ايران مقدم ميدانند ،‌ چه شده است اين سرزمين ياد حرفهاي مسعود ده نمكي افتادم كه گفته بود ايران بدون جمهوري اسلامي براي ما پشيزي ارزش ندارد !؟ نمدانم خودش گفته بود يا برايش ساخته بودند !؟ اما با به حركت در آمدن جنبش سبز بسياري از افرادي كه دم از اين و ايراني بودن را ميزدند بهتر شناختيم رهبري كه خود را ايراني مي ناميد !؟ كمر به قتل نام ايران و ايراني پرداخته !؟
راستي در ايران جرم هايي داريم كه مطابقت دارند با امنيت ملي اين كلمه را قرمز نوشتم تا كساني كه اين مطلب را ميخوانند يادشان بيافتد كه بسياري از هموطنان عزيز ميهن مان جرمشان اقدام عليه امنيت ملي ، تباني عليه امنيت ملي و ... بوده است رهبري كه خود آيين ملي را عامل فساد ميداند آيا مستوجب تعقيب قضايي نيست ؟
دانشمندان فرهيخته اي همچون استاد فريدون جنيدي ، استاد مرتضي ثاقب فرو ... در مدح چهارشنبه سوري سنخنها گفته اند ، ابوريحان بيروني در مورد اين روز خجسته درفصل نهم آثار الباقيه و در قانون مسعودي فصل 11 به تشريح مفصل جشن هاي ايرانيان پرداخته اند. به نوشته بيروني و بندهشن نام هاي ماه ها همانند نام هاي امروزي ما بوده و نام هاي روزهاي 30 روزه هر ماه چنين بوده است: «هرمزد، بهمن، ارديبهشت، شهريور، اسفندارمز، خرداد، امرداد، دي به آذر، آذر، آبان، خور، ماه، تير، گوش، دي به مهر، مهر، سروش، رشن، فروردين، بهرام، رام، باد، دي به دين، دين، ارد، اشتاد، آسمان، زامياد، مارسپند، انيران (انفران).» چنان که ديده مي شود نام 12 ماه سال در ميان اين 30 نام نيز وجود دارد و هر گاه نام روز و ماه برابر مي شده است جشن مي گرفتند و بنابراين هر ماه، ايرانيان به اين مناسبت يک روز جشن داشته اند. جشن هاي گاهنبارها نيز هر يک پنج روز ادامه داشته است و مهم ترين روز جشن روز آخر يعني پنجم بوده است. نام هاي گاهنبارها و مناسبت آنها به طور خلاصه چنين است: 1- ميديوزرم (ميان بهار) جشني که در چهل و پنجمين روز سال در روز «دي به مهر» «15» ارديبهشت هنگام خرمي و سرسبزي زمين برگزار مي شده است. (روز آفرينش آسمان بنا به بندهشن) 2- ميديوشم (ميان تابستان) برگزاري در سدوپنجمين روز سال در روز «دي به مهر» «15» تيرماه. (روز آفرينش آب ها) 3- پتيه شهيم (دانه آور) برگزاري در سدوهشتادمين روز سال در «انيران» روز «30» شهريور، هنگام رسيدن و دروي گندم. (روز آفرينش زمين) 4- اياسرم (برگشت) برگزاري در دويست و دهمين روز سال در روز «انيران» «30» مهرماه به مناسبت بازگشت گله از چراگاه تابستاني. (روز آفرينش گياهان) 5- ميديارم (ميان سال) برگزاري در دويست و نودمين روز سال. در روز «بهرام» «20» ماه دي و اوج سرما. (روز آفرينش گوسفند يا "گاو مقدس يکتا آفريده") 6- همس پت مدم در آخرين روز «اندرگاه» (پنجه دزديده) در روز «وهيشتاوشت» که پيش آهنگ فصل بهار و فرود فروهرها از آسمان به زمين است. (روز آفرينش انسان) به اين جشن ها بايد جشن هاي نوروز (10 روز)، مهرگان (10 روز) و جشن هاي ستايش آتش مانند سده، چهارشنبه سوري، يلدا (زايش دوباره خورشيد يا مهر) و... را نيز افزود.»
در خاتمه به نوشته اي از دانشمند فرزانه استاد
، مازيار قويدل نظري مي افكنيم :
چون که
آتش شد به پا
گيسوي تاريکي بريد
تيرگي را کس نديد
تيرگي

با روشني
همدم نگردد هيچ گاه

۱۳۸۸/۱۲/۲۳

انتشار اسامي زندانيان دربند و جاي خالي بانوان زندانياسامي 192 زنداني در زنداني اوين توسط يكي از ماموران حكومت اسلامي اعلام شد ؛ اين به خودي خود خبر خوبي است كه بتوان فهميد عزيزان دربندمان در زندان هستند اما از سويي ديگر خبر بسيار بدي است چون در اين ليست اثري و نامي از زندانيان زن به چشم نميخورد !؟ شوربختانه در اين مورد احتمالهاي چندان مطلوبي به نظر نميآيند مثلا اينكه اين بانوان عزيزدربند مشخص نيست كه در كجا نگهداري ميشوند و با توجه به گزارش خبري فوق در زندان اوين نيستند و خدا ميداند كه در كجا نگه داري ميشوند!؟ چرا در اين ليست نامي از آنها به ميان نيامده است ؟
ازجمله زنان بازداشت شده، می توان از بدرالسادات مفیدی (دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران)، بهاره هدایت (از شورای مرکزی تحکیم وحدت و فعال دانشجویی)، نسرین وزیری (خبرنگار پارلمانی ایلنا و خبرآنلاین)، شیوا نظر آهاری (روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و حقوق زنان)، پریسا کاکایی (فعال حقوق بشر، روزنامه نگار و عضو کمپین یک میلیون امضا)، منصوره شجاعی (پژوهشگر، عضو مرکز فرهنگی زنان و کمپین یک میلیون امضا)، نگین درخشان (عضو تحریریه روزنامه تهران امروز) و آتیه یوسفی (عضو کمپین یک میلیون امضا) ، هنگامه شهيدي ،‌ جلوه جواهري ، سميه توحيدلو ، شادي صدر ، فريبا پژوه و ... نام برد.
ايكاش يك منبه موثقي هم مي بود و در مورد اين عزيزان دربند نيز اطلاعاتي ارايه ميداد تا نسبت به سلامت و البته امنيت اين عزيزان اطلاعاتي بدست آوريم.

۱۳۸۸/۱۲/۱۶

مهندسي كردن سخنان سردار رويانيان در مورد سهميه سوخت سال 89رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور گفت: سهمیه بنزین سال 89 سه سهمیه 60 لیتری بود که برای آسایش مردم در نوروز 80 لیتر به آن اضافه کردیم ، ايشان كمال وقاهت كه البته مختص سران حكومت اسلامي است دلايل خود را چنين عنوان نمودند كه : طبق قانون سهمیه سال 89 باید نسبت به سال 88 کمتر باشد، گفت: نمی‌خواستیم مردم دچار نگرانی شوند و به همین دلیل برای جلوگیری از سودجویی برخی از افراد، سهمیه ‌ای را اعلام کردیم که حداقل مشکل پیش آید ، ايشان فراموش كرده اند كه خود بزرگترين مشكل هستند ، ايشان در حالي سخن از جلوگيري از مشكل به ميان آورده اند كه خود به ايجاد مشكل پرداخته اند .
بنزين ماهيانه 60 ليتر خود بي احترامي به مراتب بدتر از 20 ليتر سهميه بنزين براي نوروز است كه توسط ايشان اعلام شده است ، شوربختانه ايشان همواره عادت كرده اند كه به شعور مردم ايران زمين بي احترامي كنند ، البته اين نيز مختص سردمداران حكومت اسلامي است كه مردم ايران را با شعور پايين فرض ميكنند ، غافل از اينكه يكي از با شعورترين مردم دنيا
مردم خوب ايران هستند و نمونه بارز آن را نيز در حوادث پس از انتخابات ديديم كه به خوبي به مقابله با ديكتاتوري و كودتا برخواسته اند و كنترل بحران در دستان اين مردم است.
آقاي رويانيان همچون رئيس جمهور دروغگويش اينگونه ادامه ميدهد : سهمیه بهار89 سه سهمیه 60 لیتری بود و برای آسایش مردم 80 لیتر را هم برای ایام عید اضافه کردیم، اما متاسفانه برخی از رسانه‌ها با این استدلال که سهمیه سه دوره 80 لیتری است، بنزین عید را 20 لیتر اعلام کردند در حالی که این برداشت اشتباه بود ، در جواب ايشان بايد گفت برداشت رسانه ها نادرست نبود بلكه اعتراضات مردم با شعور ايران زمين باعث اين گرديد كه شما بصورت كاملا دستپاچه به حساب دودوتا چهارتا كردن سهميه بنزين بتوانيد راهي براي برون رفت از اين گفته خود باشيد.
اين كه در اين حكومت هرگز كسي جرات اين را ندارد كه بگويد من اشتباه كردم و همواره به توجيه ميپردازند چيز تازه اي نيست ، همانگونه كه رهبر حكومت اسلامي در روزهاي نخست پس از انتخابات اگر روزهاي بعداز آن را پيش بيني ميكرد هرگز از دولت كودتا حمايت نمينمود اما هرگز در اين حكومت كسي جرات اين را ندارد كه بگويد من اشتباه كردم و راه توجيه را خوب بلد هستند اما توجيه فقط سبب بي اعتمادي بيشتر مردم به حكومت ميشود كه در حال حاضر اعتماد غاطبه مردم به اين حكومت به نزديكي هاي صفر رسيده است و فقط اندك طرفداراني سانديس خور باقي مانده اند كه بدون شك با اين قضايا و گراني احتمالي پيش رو آن تعداد اندك طرفداران نيز روي به سوي جنبش سبز خواهند آورد.
اما نكته جالب توجه در سخنان اين سردار سپاه ( همچون ديگر سرداران سپاهي قدرت طلب و نه قشر عظيم سپاهيان عزيز كه جزو قاطبه بزرگ مردمي هستند) اين است مه ايشان فرموده اند طبق قانون به كاهش سهميه سوخت مبادرت ورزيده اند !؟ كدام قانون ؟ قانون خود نوشته ؟ (خود گويي و خود خندي ) شكي نيست كه با اين روشهاي حكومت اسلامي در تعيين سوخت ، گراني و ايجاد تورم به صورت سقوط آزاد در سراشيبي سقوط قرار گرفته است ، بي گمان بايد سال 89 را سال بحرانهاي پياپي براي حكومت اسلامي عنوان نمود.


۱۳۸۸/۱۲/۱۵

20 ليتر سهميه نوروزي بنزين ، بي احترامي به شعور مردم استحكومت اسلامي ايران در يك اقدامي (سنجيده يا نسنجيده) براي مسافران نوروزي 20 ليتر بنزين اختصاص داد. با سنجيده بودن يا نبودن آن كار نداريم هرچند اين حكومت هيچ كار سنجيده اي انجام نداده است ، چه رسد به اختصاص دادن بنزين براي مسافران نوروزي ، اين حركت در حالي انجام شد كه به شدت از سوي حتي طرفداران رژيم مورد انتقاد قرار گرفت ، اينكه اين حكومت تا به اين اندازه به شعور مردم بي احترامي مي كند چيز تازه اي نيست ، چراكه قبلا نيز در برنامه هاي صدا و سيماي حكومت اسلامي شاهد آن بوده ايم كه چگونه به شعور مردم بي احترامي نموده است ، (نمونه بارز آن اينكه مردم در خيابانها چيزي ديگر را مي ديدند و در تلويزيون حكومتي اخبار تحريف شده ، كه همگي اينها بي احترامي به شعور مردم ايران است ) .
به شهادت رسيدن ندا آقا سلطان ، ساختن يك خانواده تخيلي براي شهيد ترانه موسوي ، ساختن سناريو براي شهيد عليرضا توسلي كودك دوازده ساله اي كه در بهشت زهرا توسط نيروهاي امنيتي كشته شد. و يا بسياري ديگر از اين قبيل و يا ساختن فيلم ظهر عاشورا ، و اين آخري ها هم كه ماراي فيلم شب 24 خرداد كه توسط حكومت ، فيلم تحريف شده عنوان گرديد.
در خبري چني پيش عنوان نموده بوديم كه حذف يارانه ، پايان شيشه عمر حكومت اسلامي است ، چيزي كه هست با اين روش ايجاد سهميه بنزين و همچنين نرخ جديد سوخت شكي نيست كه اين حكومت به سمت سقوط پيش ميرود ، اما اين كه اين حكومت خود به دست خود در حال تدارك براي نابودي خويش است ، جاي تعجب دارد ، چگونه است كه اين چنين عنان اختيار از كف داده ، فرض را بر اين ميگيرند كه اگر خود سر خود را در برف نمايند تا چيزي نبيند ، تمامي مردم ايران چيزي نخواهند ديد.
حكومت اسلامي براي اين مردم كه بي شك جزو با شعور ترين مردم دنيا هستند 20 ليتر سهميه نوروزي بنزين تعيين كرده است. به گمان خويش لطف كرده اند در حق مردم ايران ، در حالي كه اين خود نوعي بيشرمي و وقاهت و به نوعي بي احترامي به شعور مردم ايران است ، دوستي ميگفت مردم ميتوانند حداكثر تا شاه عبدالعظيم به مسافرت نوروزي بروند!؟
بي گمان اين طرز تفكر حكومت اسلامي در مورد سهميه سوخت همچون ديگر مديرت هاي حكومت ،‌ عدم احترام به مردم ، عدم ‌توجه به درك بالاي ايشان است.

۱۳۸۸/۱۲/۱۱

بالاتريني بودن يا نبودن ؟ مسئله اين اين است


فروردين ماه سال هشتادوشش بود كه با سايت بالاترين شروع به كار كردم در آن موقع سايت هاي ديگري هم بودند مثل سايت بازنگار ، اما به هرجهت با بالاترين راحت تر بوديم. در آغاز كار نيز دوستان بسيار خوبي پيدا كرديم دوستاني همچون آه با نام كاربري aaah123 و ساحل با نام كاربري _sd_ و يا امير با نام كاربري amirreza و يا يوزپلنگ ، گالوا، جوجوطلا ،‌روودرانر ، آزاده پورتاش ، مردآريايي ، پرشيان ، آريوبرزن ، شاتوت ، 122333 ، جرمني ، لونا ، سالور ، پرواز66 ، اولاد ، بيداد، ساناز، فرزاد، كمانگير ، فضولباشي ، انتظار، كرگدن ، اصلاحات ، پوريا ، راتزل ، رضا و خيلي دوستان ديگر ، كه شوربختانه بسياري از اين دوستان ديگر نيستند ، دوستاني كه در دنياي مجازي بالاترين گرد هم جمع شده بودند و محيطي بسيار دوست داشتني براي خود فراهم نموده بودند و به تبادل لينك و اطلاعات مي پرداختند ،
البته عدهاي از طرفداران جكومت اسلامي هم بودند اما تعدادشان بسيار اندك بود افرادي همچون جمهوري اسلامي , بعدها محرم نيز به آنها اضافه شدند ايشان افرادي بودند كه عليرغم آنكه طرفدار حكومت اسلامي بودند اما انتقادپذير نيز بودند و در ادامه افرادي همچون پورچالويي ها با آي دي هاي ديگر و البته به صورت تهديدكننده تر به لينك دهندگان هشدار ميدادند اما با همه اين احوالات دوستي هاي مجازي در دنياي بالاترين همچنان ادامه داشت اما چند وقتي است كه در بالاترين اتفاقاتي ناخوشايند رخ داده است ، عده ناي اشناخته به قصد تخريب و ايجاد اختلاف ميان اعضاي بالاترين با روشهاي متفاوت پرداخته اند و جاي بسي شوربختي است كه مديريت بالاترين نتوانسته است به اين موضوع پي ببرد البته نبايد زحمات ايشان نيز در تهيه اين سايت فراموش شود.
به عنوان مثال ميتوان روشهاي زير را عنوان نمود:
1 - دادن راي هاي منفي به لينكهاي خوب جهت عدم داغ شدن اينگونه لينكها.
2 - دادن لينكهاي معمولي و غير مهم پياپي بعداز لينكهاي مهم و فرستادن لينكهاي مهم به صفحات دوم و يا حتي سوم.
3 - به حاشيه راندن كاربران پركار و ايجاد اختلاف ميان كاربران با ساختن اختلاف قرمز و آبي
4 - ساختن گروه هاي پان تركيسم و غيره كه ايجاد تفرقه ميان اتحاد دوستان بالاتريني شوند.
5 - ساختن گروه هاي تندروي ضد حكومتي براي تخريب افرادي همچون خاتمي ، موسوي و كروبي.
6 - ساختن فضاهايي جهت بي احترامي به اديان و خصوصا اسلام تا مسلمانان طرفدار جنبش سبز از اين جنبش روي گردان شوند.
حال بايد ديد چگونه اين گروه ها موفق به ايجاد چنين فضايي شده اند؟
بنده به شخصه هر هفته 20 تا 30 ايميل دريافت ميكردم كه درخواست دعوتنامه جهت بالاترين نموده بودند ، ايشان كه با ظاهري طرفداي مردمسالارانه و مخالف حكومت اسلامي قدم به پيش گذاشته بودند در نهايت باطن خويش را نمايان ساختند و نتوانستند از بهشت دعوتنامه بالاترين دريافت كنند. شكي نيست كه اين افراد با اين طرفند توانسته اند از بسياري از كاربران بالاترين دعوتنامه دريافت كنند.
حال بايد ديد راهكار چيست ؟
1 - به تحريم بالاترين اقدام كنيم و ديگر به سراغ آن نرويم.
2 - همچون گذشته دوباره دوستان گرد هم جمع شوند و در اين فضاي مجازي به تبادل لينكها بپردازند.
3 - همگي به سايت دنباله كوچ كنيم.
اگر فرض اول را اجرا كنيم دقيقا خواسته حكومت اجرا شده است.
اگر فرض دوم را اجرا كنيم هماني است كه الان هستيم اما اين لازمه اش اين است كه مديران بالاترين هم در يك عمليات گسترده به جمع آوري افراد حكومت اسلامي پرداخت و آنها را از ديگر افراد حقيقي جدا كنند.
اگر فرض سوم را هم اجرا كنيم كه خوب بايد مراقب باشيم كه اين بلايي كه بر سر بالاترين رفته است بر سر دنباله نيايد.

در خاتمه براي تبادل اطلاعات يك گروپ تهيه شود و در آن گروپ به تبادل افكار بپردازيم و تنها به دوستان آشنا اجازه عضويت در آن بدهيم و در آن به نتيج گيري بپردازيم مثلا لوناي عزيز و يا خود روودرانر و يا جرمني و يا يوزپلنگ يكي مديريت اين گروپ را قبول كند و در آن به تبادل اطلاعات بپردازيم تا به يك نتيجه گيري كلي برسيم. البت بنده ايميل تعدادي از دوستان را دارم كه در صورت صلاحديد خود دوستان صاحب ايميل ميتوان آن را در اختيار عموم دوستان عزيز و شناخته شده بالاترين قرار داد
منتظر حضور گرم شما و تبادل افكار هستم
st.behesht@yahoo.co.uk