۱۳۸۹/۱۱/۱۹

25 بهمن ماه ساعت 15 پيش به سوي امام حسين براي رسيدن به آزاديآقايان مهدي كروبي و ميرحسين موسوي دو تن از رهبران جنبش سبز مردي درخواست مجوز نموده اند براي راهپيمايي در روز 25 بهمن ماه. چيزي كه مشخص است هرگز حكومت اسلامي ايران با اين درخواست موافقت نميكند. چراكه نيك ميداند در ميان مردم جايگاهي ندارد و از ترس از بزرگي اين مردم و اينكه اين راهپيمايي بسيار با شكوه تر از راهپيمايي دولتي 22 بهمن خواهد بود نبايد اجازه دهد اين راهپيمايي صورت گيرد.
اما در همينجا بايد گفته شود بر اساس همين قوانين حكومت اسلامي كه خود تدوين ان را بر عهده داشته است . در اصل بيست هفتم نوشته شده است صريحا گفته شده است : تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏ يعني اينكه نيازي به مجوز نيست.
اما اين حكومت كه پايه هاي حكومتي خود را بسيار سست مي بيند و ترس تمامي وجودش را فرا گرفته است و بعداز اتفاقات اخير در تونس و مصر به تكاپو افتاده است كه به هرقيمتي خودرا برپاي دارد و حكومت را دو دستي چسبيده است هرگز اجازه نخواهد داد كه اين كار انجام شود و بي شك مجوزي هم در كار نخواهد بود.
لذا اين به خود مردم ايران زمين بستگي دارد كه با امدن به صحنه بزرگي خويش را به اين حكومت كوچك نشان دهند. از بدشانسي اين حكومت بعداز برداشته شدن سوبسيد آن اندك طرفداران (سانديس خور ها) حكومتي نيز كه از قشر فقير و لايه هاي پايين مردمي بودند و به اميد زندگي بهتر دست به دامان آقاي احمدي نژاد شده بودند ديگر از اين حكومت طرفداري نميكنند.
اگر حضور مردمي همچون سيل خروشان 25 خرداد 88 باشد ابرقدرت ترين حكومتهاي دنيا هم توان مقابله با آن را ندارند ، اگر باور نداريد از كساني كه در آن روز از شهرهاي بساير دور امده بودند بپرسيد يا به عكسها و فيلمهاي موجود كه ان روز بزرگ را به تصوير كشيده اند توجه كنيد.
حكومت اسلامي براستي از حضور مردم ميترسد ف ترس تمامي اعضاي اين حكومت را فرا گرفته است. پس چرا ما بايد بترسيم ؟ وعده ديدار ما 25 بهمن ماه مكان ميدان امام حسين ، پيش به سوي امام حسين براي رسيدن به آزادي

Mehdi Karoubi & Mir Hosein Mousavi
Two leaders of the Green Man have requested permission to march on February 25. Is never clear what the Islamic government of Iran does not agree with this request. Good because he knows no place among the people and the great fear of the people and the demonstration that much more majestic march of State 22 February will not allow the rallies occur.
Over Here, but the same should be said by the Islamic government that rules designed to make it has undertaken. Originally written twenty-seventh is said explicitly: gatherings and marches, no weapons, provided that is not detrimental to the fundamental principles of Islam is free. Ie, it does not need a license.
But the basic rule that the government sees itself very weak and fear has engulfed all of existence and after the recent events in Tunisia and Egypt has been a rush to establish their Hrqymty and government has never attached two manually will not allow that this work be done and no doubt will work together in license.
So to the people of this land depends on the magnitude of their arrival to the scene to show this small state. Of luck after the government removed the subsidy few fans (Sandys is befitting) the government of the poor and lower layers were popular and better life expectancy lost to Ahmadinejad's lap had been the other do not favor the government.
If folks like the roaring flood is 25 June 88 the world superpower, most governments can not deal with it, if those who do not believe that day had come away from the cities Bsayr pictures and ask questions or present it to the big day Note files are extracted.
Indeed, the Islamic government fears the people, all members of F is afraid the government has learned. So why should we be afraid? We will meet on January 25th Imam Hossein Square location, prior to the Imam Hussein to achieve freedom

۱ نظر:

ناشناس گفت...

http://www.postfiles.net/images/70192901434791498171.jpg

این پوستر رو در سایت‌هاتون بگذارید ۲۵ بهمن