۱۳۹۰/۰۱/۲۳

راهكاري مناسب جهت اعتراضات هفتگي جنبش سبزيكي از مشكلات عمده كه جنبش سبز با آن روبرو است ، و البته حكومت اسلامي نيز از ايجاد آن واهمه بسيار دارد. تمركز مخالفان در يك نقطه از خيابانهاي شهر به تعداد زياد است. به همين خاطر نيروهاي سركوبگر رژيم دستور دارن كه هرگونه تجمعات كه تعداد آنها حتي به عدد چهار ميرسد را نيز متفرق كنندو نمونه بارز آن در سه شنبه هاي آخر سال در سال گذشته مي باشد.
بايد قبول كنيم كه جنبش سبز ما عليرغم قديمي تر بودن نسبت به جنبشهاي كشورهاي خاورميانه هرگز نتوانسته آنگونه كه اين كشورها دست به چنين تجمعاتي ميزنند بزند مگر در روز 25 خرداد سال 88 ، كه هنوز هم بي نظير ترين راهپيمايي اعتراضي در ايران بوده است. اما اگر كمي دقت كنيم در روز 13 جولاي سال 2009 هم مردم يه تجمع بسيار بزرگ به راه انداختند كه به واقع بزرگترين و منحصر به فرد ترين نماز جمعه تاريخ بود. و آن روزي بود كه آقاي هاشمي رفسنجاني اخرين نماز جمعه را امامت نمودند.
اما حال چه ميتوان كرد ؟ مشكل چيست و راه حل آن كدامست ؟
چيزي كه هست حكومت اسلامي به هيچ عنوان اجازه تجمع نميدهد و هرگز مجوزي را هم صادر نميكند كه مردم بر اساس آن مجوز در خيابانهاي اصلي شهر تجمع كنند اما در استراتژي سياسي هميشه ميگويند با سلاح دشمن بايد به جنگش رفت. خوب همه ميدانيم كه بزرگترين سلاح حكومت اسلامي اسلام است و نمازجمعه هم بر اين اصول بنا شده است و اگربه ديگر كشورها نظير يمن بحرين مصر و حتي مراكش و سوريه دقت كنيم ميبينم كه در روزهاي جمعه و در پس نماز جمعه اين اعتراضات شكل گرفته است.
در كشور ما هم يك پاي ثابت تجمعات روزهاي جمعه در نماز حمعه است چه خوب است اين فرصت را مغتنم شماريم و با استفاده از تاكتيك نماز جمعه تجمعات خودرا به صورت هفتگي و همچون مردم ديگر كشورهاي خاورميانه برپا كنيم.
از طرفي بايد اين را هم مد نظر داشت كه اوردن نيرويهاي سركوبگر به شدت براي رژيم پر هزينه شده است ، به طوري كه در هر روز حضور نيروهاي سركوبگر كه به هر كدام از سركوبگران مبلغي بين 150 هزار تومان تا سيصدهزارتومان داده ميشود. اگر گنج قارون هم باشد به پايان ميرسد. هرچند در حال حاضر براي پرداخت اين مبالغ دولت از كيسه تامين اجتماعي خرج نموده است اما شك نداشته باشيد اگر اين اعتراضات هفتگي باشد تمامي بودجه كشور را هم به پايان خواهد برد.
تنها بايد بخواهيم تا موفق شويم

Ecuador Embraces Human Rights Education

Volunteers teach students at

60 colleges and 20 universities in 7 provinces

Thousands of students and educators in Ecuador at 80 colleges and universities have learned about their human rights through the actions of Youth for Human Rights Ecuador. Volunteers traveled to 7 provinces, 8 cities, 60 colleges and 20 universities across the country to bring Human Rights Education to over 17,000 youth and adults during one project in 2010 alone. Events and workshops were also held in several other cities including the City of Quito to 3,000 students, and four separate events in the City of Baths.

Students in Ecuador with What are Human Rights? booklets

Volunteers reached out to youth, community and religious leaders, and local dignitaries with Youth for Human Rights educational materials including the The Story of Human Rights video, the 30 Rights public service announcements, the UNITED video and the booklet What are Human Rights?

Ecuadorian youth at Human Rights Education workshop

After the Youth for Human Rights International (YHRI) World Educational Tour visited Ecuador in 2010, students representing dozens of public and private schools attended an event at Ecuador's University of the Hemispheres, where Youth for Human Rights International was presented with a Certificate of Recognition.

Ecuadorian dancers at YHRI World Tour 2010 event

Youth for Human Rights volunteers in Ecuador have collected petition signatures in support of the implementation of Human Rights Education in schools.

Ecuador youth signs petition in support of Human Rights Education

Officers sign the petition in support of Human Rights Education in Ecuador

Youth for Human Rights volunteers organized Ecuador's International Walk for Human Rights 2010 on one of the main avenues in Ecuador's capital city, Quito, to celebrate International Human Rights Day on December 10th. Participants included college students, teachers, business people, and members of like-minded organizations. A giant screen showed the 30 Rights public service announcements and the national Ecuador TV broadcast the event to millions more. In the City of Ambato 5,200 students inspired the local community and local officials to come together, also in honor of International Human Rights Day.

Youth for Human Rights volunteer is interviewed at event in Ecuador

In Ecuador, television, radio, and print media have broadcast information about Youth for Human Rights and the 30 Rights public service announcements to millions, adding to the country's grassroots Human Rights Education movement that is teaching youth and adults about their human rights.


Membership

Youth for Human Rights International is a nonprofit corporation. We work to inspire youth around the world to create groups, like Youth for Human Rights Ecuador. We depend on dedicated volunteers and generous support from like-minded individuals, groups and organizations.

Your support is needed. Working together to teach human rights we can make a difference. Youth who know their rights can defend against or report abuses. Our youth are the heartbeat of our future.YHRI has been recognized by the Internal Revenue Service

as tax-exempt under section 501(c)(3)

of the Internal Revenue Code.

Your contribution, therefore, is deductible for

income tax purposes to the full extent of the law.

Thank you for your donations, which help Youth for Human Rights

expand to new countries and locations!

www.youthforhumanrights.org

Flag this message What happens when young people don't know their human rights?What happens when young people don't know their human rights?

The purpose of Youth for Human Rights International is to teach youth about human rights, specifically the United Nations Universal Declaration of Human Rights, and inspire them to become advocates for tolerance and peace.

A Youth for Human Rights International membership supports this purpose. Through educating our youth about their human rights, we make an immediate difference in their lives and how they treat others.

In South Africa, a project was done at a school which had a chronic bullying problem. The school had no solution for it, and students were the victims of abuse and violence as a result.

After discussions and talks on human rights and watching the Youth for Human Rights 30 Public Service Announcements DVD, the students and educators decided to handle the problem of bullying and violence in their school. Students came forward with apologies and regrets about their behaviour, and pledged that the school would be safe and that violence and bullying would be a thing of the past.

Your membership and donations help make this possible.

happy latino teen

Youth for Human Rights International gives schools the tools to effectively

teach human rights - for free.

Do something effective about man's inhumanity to man. Your support makes a tremendous impact.

Join Youth for Human Rights International Now!

Click here to become a member

Your membership card shows you are helping to create a world of tolerance and peace, through our future leaders.

Make a Donation Now!

YHRI has been recognized by the Internal Revenue Service

as tax-exempt under section 501(c)(3)

of the Internal Revenue Code.

Your contribution, therefore, is deductible for

income tax purposes to the full extent of the law.

Thank you for your membership and donations,

which help Youth for Human Rights

expand to new countries and locations!

www.youthforhumanrights.org

YHRI Logo