۱۳۹۰/۰۳/۱۴

به بهانه تجمع امروز مردم در مقابل حسينيه ارشاد

اعتراضات هر جمعه مردم سوريه

از ابتداي ميدان مادر براحتي ميتوان به امنيتي بودن فضا پي برد। در هردوسوي ميدان نيروهاي امنيتي به صف شده اند। بيشتر خودروهاي ون هستند و در داخل آنها سربازاني كه ازخستگي بر صندلي ها لميده اند و نشان از آن دارد كه از مدتها پيش در اين مكان بوده اند। كمي جلوتر كه ميروي به خيابان شريعتي كه ميرسي با تعداد بيشتري از نيروهاي انتظامي مواجه ميشوي كه موتور سوار هم در بين آنها وجود دارد كمي كه از ميرداماد به سمت جنوب در حركت هستي متوجه ميشوي كه موتورسواران چماقدار در حال جولان دادن هستند । و در كنار خيابان در حالي كه نوشته شده توقف ممنوع ميبيني كه خودروهاي شخصي كه سرنشيناني خاص دارد بدون ترس و واهمه به پارك كردن خودرو هاي خود در كنار خيابان اقدام ميكنند و اما تو كه در پياده رو در حال حركت هستي اجازه توقف نداري و بايد حركت كني و به پليسي كه حتي ابتداي ترين اصول پوشيدن لباس نظامي را نميداند با نشان دادن باتوم به سمت تو با پرخاش ميخواهد كه حركت كني و در آنجا نايستي ياد شعر آقاپليسه افتادم كه كودكان در مهدهاي كودك ان را ياد ميگيرند. كمي پايين تر كه ميروي با در بسته حسينه ارشاد مواجه ميشوي كه حتي اجازه نداري در كنار پله هايش بايستي ناگهان توجت به پشت وانت هاي نيروي انتظامي !!!!!جلب ميشود كه تعدادي چماقدار اراذل و اوباش با زشت ترين كلمات در حال شوخي كردن با همديگر هستند। و متوحه ميشوي كه نيروي انتظامي كه زماني حافظ منافع مردم بوده است حال حافظ منافع ارازل و اوباش چماغ به دست شده است। دوباره ياد شعر آقا پليسه افتادم كه ميگويد با دزدا خوب ميجنگه مزحكترين شعر حال حاضر در كشور ما।خيابانها واقعا خلوت است ، به ندرت ميتوان اثري از مردم ديد كه براي مراسم خانواده زنده ياد سحابي ها آمده باشند।। بي اختيار به دوستم كه همراه من بود گفتم و مردم خوش غيرتي كه براي مراسم به حسينيه ارشاد نيامده اند. ياد كمپيني افتادم كه چندي پيش برايم ارسال شده بود و مجدانه از من درخواست ميكردكه به خليج فارس راي دهم ، چرا راي دهم ؟ براي چه راي دهم ؟ مردمي كه غيرتشان جراتشان حتي به يك صدم مردم سوريه مصر يمن و ليبي نميرسد ، چرا ما بايد فكر كنيم كه حق ما است و حق عربها نيست ؟ عربهايي كه بسيار غيرتشان از ما بيشتر است و مايي كه فقط بلد هستيم كمپين راه بياندازيم و راي اينترنتي حمع كنيم و در سوگ عزيزترين و پاكترين هم ميهنانمان به مسافرت برويم اي كاش عرب بودم و در كشوري همچون سوريه ليبي مصر و يا تونس و حتي يمن زاده شده بودم كه بگويم غيرتم بيش از اينها هست ، براستي اگر مردم ما غيرت داشتند هر جمعه همچون ديگر مردم كشورهاي معترض پس از نماز جمعه به خيابانها مي آمدند و نداي اعتراض سر ميدادند। فارغ از اينكه امام جماعتش هر آنكس كه ميخواهد باشد। اي كاش

۱۳۹۰/۰۱/۲۳

راهكاري مناسب جهت اعتراضات هفتگي جنبش سبزيكي از مشكلات عمده كه جنبش سبز با آن روبرو است ، و البته حكومت اسلامي نيز از ايجاد آن واهمه بسيار دارد. تمركز مخالفان در يك نقطه از خيابانهاي شهر به تعداد زياد است. به همين خاطر نيروهاي سركوبگر رژيم دستور دارن كه هرگونه تجمعات كه تعداد آنها حتي به عدد چهار ميرسد را نيز متفرق كنندو نمونه بارز آن در سه شنبه هاي آخر سال در سال گذشته مي باشد.
بايد قبول كنيم كه جنبش سبز ما عليرغم قديمي تر بودن نسبت به جنبشهاي كشورهاي خاورميانه هرگز نتوانسته آنگونه كه اين كشورها دست به چنين تجمعاتي ميزنند بزند مگر در روز 25 خرداد سال 88 ، كه هنوز هم بي نظير ترين راهپيمايي اعتراضي در ايران بوده است. اما اگر كمي دقت كنيم در روز 13 جولاي سال 2009 هم مردم يه تجمع بسيار بزرگ به راه انداختند كه به واقع بزرگترين و منحصر به فرد ترين نماز جمعه تاريخ بود. و آن روزي بود كه آقاي هاشمي رفسنجاني اخرين نماز جمعه را امامت نمودند.
اما حال چه ميتوان كرد ؟ مشكل چيست و راه حل آن كدامست ؟
چيزي كه هست حكومت اسلامي به هيچ عنوان اجازه تجمع نميدهد و هرگز مجوزي را هم صادر نميكند كه مردم بر اساس آن مجوز در خيابانهاي اصلي شهر تجمع كنند اما در استراتژي سياسي هميشه ميگويند با سلاح دشمن بايد به جنگش رفت. خوب همه ميدانيم كه بزرگترين سلاح حكومت اسلامي اسلام است و نمازجمعه هم بر اين اصول بنا شده است و اگربه ديگر كشورها نظير يمن بحرين مصر و حتي مراكش و سوريه دقت كنيم ميبينم كه در روزهاي جمعه و در پس نماز جمعه اين اعتراضات شكل گرفته است.
در كشور ما هم يك پاي ثابت تجمعات روزهاي جمعه در نماز حمعه است چه خوب است اين فرصت را مغتنم شماريم و با استفاده از تاكتيك نماز جمعه تجمعات خودرا به صورت هفتگي و همچون مردم ديگر كشورهاي خاورميانه برپا كنيم.
از طرفي بايد اين را هم مد نظر داشت كه اوردن نيرويهاي سركوبگر به شدت براي رژيم پر هزينه شده است ، به طوري كه در هر روز حضور نيروهاي سركوبگر كه به هر كدام از سركوبگران مبلغي بين 150 هزار تومان تا سيصدهزارتومان داده ميشود. اگر گنج قارون هم باشد به پايان ميرسد. هرچند در حال حاضر براي پرداخت اين مبالغ دولت از كيسه تامين اجتماعي خرج نموده است اما شك نداشته باشيد اگر اين اعتراضات هفتگي باشد تمامي بودجه كشور را هم به پايان خواهد برد.
تنها بايد بخواهيم تا موفق شويم

Ecuador Embraces Human Rights Education

Volunteers teach students at

60 colleges and 20 universities in 7 provinces

Thousands of students and educators in Ecuador at 80 colleges and universities have learned about their human rights through the actions of Youth for Human Rights Ecuador. Volunteers traveled to 7 provinces, 8 cities, 60 colleges and 20 universities across the country to bring Human Rights Education to over 17,000 youth and adults during one project in 2010 alone. Events and workshops were also held in several other cities including the City of Quito to 3,000 students, and four separate events in the City of Baths.

Students in Ecuador with What are Human Rights? booklets

Volunteers reached out to youth, community and religious leaders, and local dignitaries with Youth for Human Rights educational materials including the The Story of Human Rights video, the 30 Rights public service announcements, the UNITED video and the booklet What are Human Rights?

Ecuadorian youth at Human Rights Education workshop

After the Youth for Human Rights International (YHRI) World Educational Tour visited Ecuador in 2010, students representing dozens of public and private schools attended an event at Ecuador's University of the Hemispheres, where Youth for Human Rights International was presented with a Certificate of Recognition.

Ecuadorian dancers at YHRI World Tour 2010 event

Youth for Human Rights volunteers in Ecuador have collected petition signatures in support of the implementation of Human Rights Education in schools.

Ecuador youth signs petition in support of Human Rights Education

Officers sign the petition in support of Human Rights Education in Ecuador

Youth for Human Rights volunteers organized Ecuador's International Walk for Human Rights 2010 on one of the main avenues in Ecuador's capital city, Quito, to celebrate International Human Rights Day on December 10th. Participants included college students, teachers, business people, and members of like-minded organizations. A giant screen showed the 30 Rights public service announcements and the national Ecuador TV broadcast the event to millions more. In the City of Ambato 5,200 students inspired the local community and local officials to come together, also in honor of International Human Rights Day.

Youth for Human Rights volunteer is interviewed at event in Ecuador

In Ecuador, television, radio, and print media have broadcast information about Youth for Human Rights and the 30 Rights public service announcements to millions, adding to the country's grassroots Human Rights Education movement that is teaching youth and adults about their human rights.


Membership

Youth for Human Rights International is a nonprofit corporation. We work to inspire youth around the world to create groups, like Youth for Human Rights Ecuador. We depend on dedicated volunteers and generous support from like-minded individuals, groups and organizations.

Your support is needed. Working together to teach human rights we can make a difference. Youth who know their rights can defend against or report abuses. Our youth are the heartbeat of our future.YHRI has been recognized by the Internal Revenue Service

as tax-exempt under section 501(c)(3)

of the Internal Revenue Code.

Your contribution, therefore, is deductible for

income tax purposes to the full extent of the law.

Thank you for your donations, which help Youth for Human Rights

expand to new countries and locations!

www.youthforhumanrights.org

Flag this message What happens when young people don't know their human rights?What happens when young people don't know their human rights?

The purpose of Youth for Human Rights International is to teach youth about human rights, specifically the United Nations Universal Declaration of Human Rights, and inspire them to become advocates for tolerance and peace.

A Youth for Human Rights International membership supports this purpose. Through educating our youth about their human rights, we make an immediate difference in their lives and how they treat others.

In South Africa, a project was done at a school which had a chronic bullying problem. The school had no solution for it, and students were the victims of abuse and violence as a result.

After discussions and talks on human rights and watching the Youth for Human Rights 30 Public Service Announcements DVD, the students and educators decided to handle the problem of bullying and violence in their school. Students came forward with apologies and regrets about their behaviour, and pledged that the school would be safe and that violence and bullying would be a thing of the past.

Your membership and donations help make this possible.

happy latino teen

Youth for Human Rights International gives schools the tools to effectively

teach human rights - for free.

Do something effective about man's inhumanity to man. Your support makes a tremendous impact.

Join Youth for Human Rights International Now!

Click here to become a member

Your membership card shows you are helping to create a world of tolerance and peace, through our future leaders.

Make a Donation Now!

YHRI has been recognized by the Internal Revenue Service

as tax-exempt under section 501(c)(3)

of the Internal Revenue Code.

Your contribution, therefore, is deductible for

income tax purposes to the full extent of the law.

Thank you for your membership and donations,

which help Youth for Human Rights

expand to new countries and locations!

www.youthforhumanrights.org

YHRI Logo

۱۳۸۹/۱۲/۲۴

امشب ايران نميخوابد - به بهانه آخرين شب چهارشنبه سال

باز هم شب آخرين چهارشنبه سال شد باز هم چهارشنبه سوري از راه رسيد ، باز هم ترس حكومت حكومت اسلامي از جنبش سبز بسيار بيشتر از گذشته شد و از چهارشنبه سوري سبز بسيار بيشتر.
خبرهاي رسيده حكايت از آن دارد كه هر كدام از مقامات حكومتي به فراخور حال خويش به تهديد برگزار كنندگان چهارشنبه سوري پرداخته اند حتي شنيده شده كه پليس راهور نيز هم كه نقش چندان نطامي در اين حكومت ندارد به تهديد مردم پرداخته است.
اصولا در تمامي حكومتهاي فاسد و در هنگامه ترس حكومتها از مردم چاره را در تهديد مردم ميبينند و هرچه به سقوط نزديك تر باشند اين تهديدات بيشتر ميشود. آيا براستي حكومت اسلامي تا اين حد بيادهايش سست شده كه تمامي اركان نطام به تكاپو افتاده اند و مردم ايران را در شب چهارشنبه آخر سال تهديد ميكنند ؟
از طرفي نيز هم شنيده ميشود كه با توجه به كمبود نيروي انساني توسط حكومت براي سركوب مردم ، از كودكان دوازده ساله جهت سركوب دعوت شده و به ايشان وعده يك وعده چلوكباب داده شده است. و همزمان گفته ميشود كه بين فرماندهان ارشد سپاه وحكومت به شدت اختلاف ايجاد شده است ، اين اختلاف پس از دستگيري فرزند دوتن از سران ارشد سپاه توسط نيروهاي سركوبگر در خيابنها به اوج رسيده است.
گفته ميشود يكي از سرداران سپاه كه بسيار هم مورد توجه حكومت بوده است پس از اين كه فرزندش توسط مزدوران حكومتي بازداشت شده و به شدت كتك زده شده است ازاين موضوع بسيار رنجيده شده و حتي بانگ همراهي با جنبش سبز زده است.
باري امشب شب چهارشنبه آخر سال است اما متفاوت از همه سالهاي پيش ، چراكه امروز روز 24 اسفند است و بنابر قرار پيشين در مورد سه شنبه هاي اعتراض مردم به اعتراض در مقابل حكومت خواهند پرداخت. خشم و انزجار خويش را در غالب سه شنبه ها از حكومت اسلامي اعلام ميدارند و اين سه شنبه همزمان شده است با شب چهارشنبه آخر سال.
امشب ايران نميخوابد امشب ايران بيدار است

۱۳۸۹/۱۲/۱۰

ده اسفند تهران مسير توحيد تا ميدان آزادي - صفانه دلداربا بچه قرار گذاشتيم كه به سمت ميدون انقلاب بريم ، آژانس گرفتيم و رفتيم اما به علت ترافيك بيش از حد راننده ترجيح داد از بزرگراه چمران مارو ببره به سمت انقلاب تا نزديكي هاي توحيد هيچ خبري نبود ولي به نزديكي هاي تو حيد كه رسيديم دوباره ترافيك شروع شد مردم بوق ميزدن يه لحظه پل عابر پياده نزديك توحيد توجه منو به خودش جلب كرد। بالاي پل دوتا پلس وايستاده بودن با تفنگ।
هرچه نزديكتر به پل ميشيدم هم بوق ماشينها بيشتر ميشد و هم توجه من به اون مامورهاي بالاي پل بيشتر يكي از بچه ها گفتش نترس تفنگ نيستش باهاش گاز اشك آور شليك ميكنن।
خلاصه به نزديكي هاي توحيد كه رسيديم تعدد پليس ها خيلي زياد ميشد و هرچه به خيابون آزادي نزديكتر ميشديم بر تعداد پليس ها افزوده ميشد। و وقتي به خيابون آزادي رسيديم پايده شديم و به سمت آزادي حركت كرديم ।ديگه بسيجي ها هم بودن به هركدومشونم يدونه چوب داده بودن كه باهش مردم رو بزنن و خيلي جالب بودش بسيجي هايي كه اورده بودن بدون اغراق زير 18 بودن । من نميدونم آيا پدر و مادرهاشون ميدونن بجه هاشونو كجا ميبرن توي اين بسيج ؟
اگه ميدونن و ميزارن برن كه خيلي بي غيرت هستن و اگه نميدونن و كار يهم ندارن كه واقعا خيلي بي مسئوليت تشريف دارن। به هرچهت به غير از پليس يك عده هم با لباس هايي مشكي رنگ با آرم سپاه بودن و ما اول فكر كردمي كه سپاهي هستن اما خوب كه دقت كرديم بسيجي بودن
خدايي در تمام طول مسير اصلا سپاهي نديديم। ولي بسيجي و يا بهتر بگم نوجوانان بسيجي زياد ديديم كه يه چوب داده بودن دستشون و تيو اون سرما داشتن ميلرزيدن و چوب ها هم لرزش اين بجه هاي بسيجي رو بيشتر نشون ميداد چون چوبهاشون سفيد بود و لرزش دست بچهاي بسيجي رو بيشتر نشون ميداد।
مردم هم خيلي توي پياده رو ها بودن و جالب بود كه پليس از بين مردم پياده روجدا ميكرد و مسيرشونو تغيير ميداد و نميزاشت برن به سمت ميدون آزادي। مردم خيلي توي پياده رو ها زياد بودن ولي كار ينميكردن شايد منتظر تاريك شدن هوا بودن و يا شايد هم منتظر بيشتر شدن تعداد شون بودن ولي روي پلهاي عابر پياده توي در طول مسير انقلاب به آزادي پر از مردمي بود كه وايستاده بودن।
ايستگاه هاي اتوبوس هم خيلي بيشتر از حد معمول وايستاده بودن اتوبوس ها ميومدن و ميرفتن ولي مردم سوار نميشدن و همينطور وايستاده بودن سر بهبودي يه پير زن توي اون شلوغي بساط ريخته بود و هم بافتني ميبافت و هم بافتني ميفروخت و دخترها هم دورش جمع شده بودن به بهونه ريد بافتني از پيرزن الكي وايستاده بودن।
هرچي به سمت ميدان آزادي پيش ميرفتيم تعدا پليس ها بيشتر و بيشتر ميشد। اما به آزادي كه رسيديم پليس ها تفنگ داشتن !؟ خيلي خصمانه هم نگاه ميكردن از عجايب اينكه موبايلها قطع نشده بود। يكي از بچه ها گفتش اخه جاسوساشون توي مردم هستن و با موبايل خبر ميدن :) ميدون آزادي به هيچ عنوان اجازه توقف به كسي نميدادن به سمت آراياشهر رفتيمخيلي پليس زياد بود نزديكي هاي آرايشهر كه رسيديم انگار به پادگان نظامي رسيديم بدون اغراق شاي دوبرابر جاهاي دگه پليس ريخته بود توي ميدون آرياشهر و خيلي خيلي با مردم بد رفتار ميكردن و اجازه هيچكار يهب مردم نميدادن و هر تجمع يرو متفرق ميكردن روي زمين توي خيابون خرده سنگ زياد بود نميدونم ما دير رسيديم و اتفاقي افتاده بود يا نه ولي پليس ها به شدت به متفرق كردن مردم ميپرداختن اولين ماشيني رو كه تونستيم بگيريم سوار شديم و از آرياشهر رفتيم।
چيزي كه بود 15 هزار نفري كه پا شدن و رفتن استاديوم ميتونستن كه نرن و ما مردم باشن و نكته ديگه اينكه پليس ها و ماموراشون همونقدر كه مردم از اونها ميترسيدن ميترسيدن چون ميدونستن مردم كه اصلا طرفدار اونها نيستن اما در بين همونها دو دسته وجود داره اونهايي كه باهاشون مخالف هستن و اون عده اي كه بي تفاوت هستن فكر كنم براي سه شنبه ديگه بايد روي او عده بي تفاوت كار كنيم تا اونها هم به مردم مخالف اضافه بشن.

۱۳۸۹/۱۲/۰۸

The youth of today...


Group of youth

...are the leaders of tomorrow.

Group of leaders

The purpose of Youth for Human Rights International is to teach youth about human rights, specifically the United Nations Universal Declaration of Human Rights, and inspire them to become advocates for tolerance and peace.

From a junior high school student in Southern California whose teacher delivers the Youth for Human Rights curriculum:

"The human rights lesson changed me greatly. I realized about how people in other countries are a lot less fortunate than I am. I am now a lot more thankful for the things and rights that I have.

"I will try no longer to complain over the small problems in life, but instead help others get through their problems. I will also take a stand for what is right and try to make the world a better place."

Your membership and donations contribute greatly towards achieving the purpose of Youth for Human Rights International. Help us continue to inspire youth to become advocates for tolerance and peace.

Become a Member

Your membership card shows you are helping to create a world of tolerance and peace, through our future leaders.

Make a Donation Now!

8th Annual World Educational Tour Launches

LOGO 2011 WT


Youth for Human Rights International (YHRI) is launching its eighth annual World Educational Tour from California, USA this year. From there it circles the globe to countries including Bangladesh, Belgium, Cambodia, Costa Rica, Honduras and Thailand. This year's tour will increase the availability of YHRI educational materials to youth around the world and highlights the ongoing United Nations Decade of Education for Sustainable Development (2005-2014).

Knowing the importance of meeting with people in their own countries to observe the issues and challenges they face and to encourage their efforts, YHRI founder and president Dr. Mary Shuttleworth has personally led the World Tour team each year since 2004. "Youth are the heartbeat of our future. When they do not know their rights, they are vulnerable and easy prey for ill-intentioned individuals," explained Dr. Shuttleworth. "Youth who know that they have rights and responsibilities can defend against or report abuses, and strive to reach their full potentials."

The Tour presents the YHRI human rights education programs to youth and educators in universities, schools, youth groups, juvenile detention centers and orphanages, as well as to dignitaries including kings, heads of government and officials of the United Nations and Commonwealth of Nations. The annual YHRI World Tour has reached 6 continents, more than 70 countries and hundreds of thousands of youth.

YHRI educational materials include the multi-award winning music video, UNITED, the 30 Public Service Announcements, The Story of Human Rights video, the educator's handbook and the What are Human Rights? booklet. YHRI audiovisual products have reached more than 500 million around the world in 17 languages, with local, national and international media coverage in print as well as radio and television.

The purpose of YHRI is to teach youth about human rights, specifically the United Nations Universal Declaration of Human Rights, and inspire them to become advocates for tolerance and peace. As a nonprofit organization, YHRI collaborates with like-minded individuals, groups and organizations. Through their support and that of thousands of volunteers, YHRI has expanded to hundreds of affiliated chapters, groups and clubs in more than 100 countries around the world.


Become a Member

Donate

www.youthforhumanrights.org

What happens when young people don't know their human rights?The purpose of Youth for Human Rights International is to teach youth about human rights, specifically the United Nations Universal Declaration of Human Rights, and inspire them to become advocates for tolerance and peace.

A Youth for Human Rights International membership supports this purpose. Through educating our youth about their human rights, we make an immediate difference in their lives and how they treat others.

In South Africa, a project was done at a school which had a chronic bullying problem. The school had no solution for it, and students were the victims of abuse and violence as a result.

After discussions and talks on human rights and watching the Youth for Human Rights 30 Public Service Announcements DVD, the students and educators decided to handle the problem of bullying and violence in their school. Students came forward with apologies and regrets about their behaviour, and pledged that the school would be safe and that violence and bullying would be a thing of the past.

Youth for Human Rights in Denmark


Denmark is a country known throughout the world for its commitment to human rights and religious tolerance. Youth for Human Rights Denmark was established in 2006 to ensure that human rights education is provided to the children of Denmark and to their families, teachers, coaches and mentors.

Danish Youth for Human Rights volunteers have consistently promoted human rights education in their country through art, music, dance, and theater, and by reaching out to communities across the country with human rights short videos, booklets, the UNITED music video and other Youth for Human Rights education materials. Just a few examples of their work follow here.

A human rights education petition drive on United Nations International Peace Day 2010 collected signatures from people who agree that all children should be taught their human rights and responsibilities in school.

Youth for Human Rights Denmark volunteer collects signatures at
United Nations Peace Day petition drive

In commemoration of the 60th anniversary of the United Nations Universal Declaration of Human Rights, the Danish chapter of Youth for Human Rights International teamed up with groups such as the Network Against Racism and Artists for Peace, for an event in 2008 marking the culmination of a nationwide contest for youth called the "Human Rights Through Art Project." The project was established to increase awareness of human rights and tolerance by inspiring young artists.

Youth in Denmark show their art projects at school art competition

commemorating 60th Anniversary of the

United Nations Universal Declaration of Human Rights

The event, held at the Art Hall of Copenhagen, showcased finalists including three fine arts projects, two musical/singing performances and a dance creation.

Danish dance team performs their creation,

"Joy, Peace and Love'"

In Copenhagen, the Youth Day Celebrations entertained young and old alike in the city square where everyone could participate and share what human rights means to them.

Youth Day Celebration in Denmark

The annual YHRI Human Rights Summit is strongly supported by the Danish youth. Working together they send Danish Youth Delegates to represent their volunteer team in Denmark. In 2009 and 2010 the summit was held in Geneva.

Denmark Youth Delegate (front row, third from right)

with other country youth delegates at the United Nations in Geneva

for the YHRI Human Rights Summit

Following the summit, the Danish Youth Delegate rallied the community to participate in the International Human Rights Walk in honor of the United Nations Human Rights Day on December 10th.

Youth for Human Rights Denmark's

International Walk for Human Rights 2010

Denmark's Ministry of Culture has expanded the Youth for Human Rights program exponentially by providing funding for hundreds of Youth for Human Rights Educator's Guides. Following this generous donation, educators included Human Rights Education in their curricula and mentors of youth groups used the materials to teach students in after school classes.

Through the work of dedicated Danish supporters, millions have learned about their human rights through the media and human rights education is being taught in groups across the country.

۱۳۸۹/۱۲/۰۱

نقش هاشمي رفسنجاني و سپاه در پيشبرد جنبش سبز

در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ و در انتخابات مجلس ششم ، در حالي كه اصلاح طلبان ميتوانستند به بسياري از خواسته هاي خويش برسند ، به علت عدم تجربه و در حالي كه هاشمي رفسنجاني در يك قدمي ايشان بود با طرد وي عملا جبهه اصلاحات را بدون تجربه به ميدان مقابله با تندرويان و مخالفان اصلاحات فرستادند।
به جرات ميتوان گفت كه اگر در آن تاريخ اصلاح طلبان آقاي هاشمي را طرد نميكردند روزهاي خوش اصلاحات به نتيجه بسيار مطلوبي ميرسيد। اما شور و احساسات باعث شد كه اصلاحطلبان هاشمي رفسنجاني را نبينند। چيزي كه جناح تندرو به شدت از آن استقبال كرد و آن را پسنديد و هاشمي رفسنجاني را با آغوش باز پذيرفتند।
حال دوباره بعداز گذشت ११ سال دوباره همان اتفاق افتاده است و مشاهده ميشود كه متاسفانه عده اي خواسته يا ناخواسته قدم به همان راه بر ميدارند।
شوربختانه بسياري از سايتها و وبلاگها به نقل از هاشمي رفسنجاني گفته اند كه وي راهپيمايي २५ بهمن را حرام خوانده است كه بدون شك و با توجه به سخنان اقاي هاشمي و حتي بنابر گفته آقاي سازگارا آقاي هاشمي بسيار زيركانه اين سخنان را گفته است كه انتظار ميرود مردم و اصلاحطلبان به سخنان ايشان دقت بيشتر داشته باشند(البته كم هم نبودند دوستاي كه محتواي واقعي سخنان آقاي هاشمي را درك كردند )।
آقاي هاشمي موكدا اظهار داشت :"هر اقدامی که با قانون مطابقت نداشته باشد ضربه زننده به مملکت و خود انسان و به فتوای آیت الله خمینی حرام است. علی اکبر هاشمی رفسنجانی در جای دیگری از اظهاراتش افزود که خروج از محور قانون کشور را به آشوب و اغتشاش می کشاند"
در روز २५ بهمن چه كساني قانون شكني كردند؟ بر اساس اصل २७ قانون اساسي راهپيمايي اين چنين ازاد است। اما برخورد و سركوب با مردم برخلاف قانون است। عده اي لباس شخصي كه به جان مردم افتاده بودند برخلاف قانون عمل كرده بودند شليك گلوله به سوي مردم پرتاب گاز اشك آور به سوي مردم برخلاف قانون است। منظور آقاي هاشمي اين ها بوده اند ولي متاسفانه عده اي از آن برداشت نادرستي كردند آقاي هاشمي اظهار نمودند كه خروج از محور قانون كشور رابه آشوب ميكشاند و دقيقا منظور نظر ايشان كساني بودند كه با پوب و چماق به اغتشاش و آشوب دامن زدند। بهتر اين است كه جنبش مردي ايران از سخنان ايشان استفاده نمايند تا اينكه در مقابل آن جبهه بگيرند।

اما از طرفي نقش سپاه پاسداران ايران در وقايع २५ بهمن و بعداز آن نيز به روشني مشخص شده است। فرماندهان سپاه بسيار خوب و سنجيده عمل نمودند و با درس گرفتن از ارتش مصر به اين نتيجه رسيده اند كه نيروهاي نظامي نقش حفاظت از كشور را برعهده دارند و نه حمله به سوي مردم خويش ، سپاه به اين نكته واقف است كه حكومت اسلامي دير يا زود خواهد رفت پس زيبنده آن است كه خود را از اين مسائل كنار بكشد تا نقش محوري همچون ارتش مصر را در كشور ايفا كند।

فرماندهان ارشد سپاه بسيار خوب به اين درك رسيده اند كه ارعاب كشتن و تجاوز زيبنده نيروي نظامي كه برخاسته از خود مردم است نميباشد و لذا خويش را از اين ماجرا به كنار كشيده اند। تصور كنيد اگر سپاه پاسداران و هاشمي رفسنجاني به اين جنبش بپيوندند چه قدرتي به اين جنبش اضافه ميشود। و اما در مورد ديگر نيروهاي نظامي ، ارتش كه به عنصري كاملا خنثي مبدل گشته كه بود نبود آن فرقي نميكند ولي زيبنده آن است كه نيروي انتظامي و بسيج نيز راه سپاه را در پيش بگيرند।
همين امروز كه فردا دير است۱۳۸۹/۱۱/۲۶

مشاهدات خبرنگار بهشت از روز 25 بهمن 1389

ساعت پانزده و سي دقيقه بود كه به ميدان هفتم تير رسيديم . در هر چهار سمت ميدان پليس ها تجمع كرده بودند. اما پليس ها خيلي خوشرو خندان بودند هرچه به سمت جنوب پيش ميرفتيم بر تعداد پليس ها اضافه ميشد. و البته بر اخم پليس ها هم همچنين. نزديكي هاي ميدون وليعصر كه رسيديم هواي اعتراضات پارسال نمود پيدا كرد.

چماقدار ها و سانديس خورها رو مثل گوسفند بار وانت كرده بودن و داشتن كجا مي بردن نميدونم. هرچي بود داشتن ميبردنشون به يه جايي كه احتمالا فكر ميكردن شلوغي زياده. نكنه جالب ماشنهاي زانتيا مشكي رنگ با چراغ گردونهاي متحرك بود. تا حالا نديده بودم توشونم لباس شخصي بودن كه بعدا متوجه شديم اطلاعاتي هستن.

بلوار كشاورز رو به سمت غرب پيش روي ميكرديم كه تعدادي متور سوار از وسط بلوار كشاورز در خلاف حهت به هركت در اومدن و چوبهاشونو توي هوا ميچرخوندن و به قولي به مردم چنگ و دندون نشون ميدادن. اما يك مرتبه يكي از اونهايي كه ريشش از بقيه بلندتر بود داد زد باتومهاتونو به سمت مردم نگيريد.

و خوب دليلش هم معلوم بود از اينكه مردم رو بيشتر از اين عصباني ببينن نگران بودن. جالب بود باز هم زانتيا مشكي ديديم با چراغ گردون و لباس شخصي و همونطور كه گفتم بعدا فهميديم كه اطلاعاتي هستن. نزديكي هاي بيمارستان امام كه رسيديم نزاشتن بريم به سمت خيابان ازادي و گفتن برگرديد به سمت بلوار كشاورز و خوب مجبور شديم بريم به سمت دانشگاه ارتش و از نواب برگرديم ت توي خيابون ازادي.

هرچي از نواب به سما جنوب ميرفتيم تجمع نيروهاي پليس بيشتر و بيشتر ميشد ، تا جايي كه ديگه وقتي به خيابون آزاد يرسيديم انگار پادگان نظامي پليس بود. اما اصلا هيچ كار يبا مردم نداشتن و مردم هم در دسته هاي دو سه و چهار و چندتايي وايستاده بودن كنار خيابونها و وقتي كه پليس ها با خنده هايي كه معلوم بود خنده هاي دستوري هستش از مردم ميخواستن كه وا نستن و حركت كنن.

اولين حركت در يكي از خيابونهاي فرعي حدفاصل شادمان تا بهبودي شكل گرفته بود و مردم شعارهاشونو ميدادن و مردم هم تا ديدن كه حركت شروع شده فور يرفتن و قاطي شدن و هسته اوليه شكل گرفتش. جالبه كه تو ياون خيابون ها اثري از پليس نبود و مردم شعار ميدادن.

به نزديكي هاي اتوبان يادگار كه رسيديم پر بودش از چماقدارهاي رژيم كه برام جالب بود جدا ميگم چهره هايي عجيب داشتن بدون شك مال تهران نبودن حالا اينكه ايراني بودن يا نه به كنار ولي شك ندارم ايراني نبودن. و همگي شونو مثل گوسفند سوار اين وانتها كرده بودن و اين ور اونور ميبردن و جالب اين بود كه اصلا هم قوانين رانندگي رو رعايت نميكردن مثلا بر خلاف همه ماشينها رانندگي ميكردن و ديگه اين كه لبس هاشون هم بي شباهت به استفراغ نبود باور كنيد جدي ميگم من تا حالا اوجوري لباس نديده بودم.

به نزديكي هاي دانشگاه شريف رسيديم رفيتيم تو يخيابون تيموري تا از بالا بريم تو ميدان آزادي اما جمعيت نسبتا زيادي جمع شده بودن و شعار هايي بر عليه حكومت ميدادن و جالب اين بود كه وسط ميدون دوتا ماشين با هم تصادف كرده بودن و وسط راهپيمايي با هم بحث ميكردن كه مقصر كدومشونه. جمعيت توي خيابون تيموري تقريبا رفته رفته بيشتر هم شد و به هزار نفر رسيد و خيلي برام جالب بود كه خانوادگي اومده بودن راهپيمايي ، حتي افراد مسن به همراه جوونتر ها اومده بودن.

ما هم همراه شديم با اين گروه به سمت ميدان ازادي ، اما هنوز چندان به پيش نرفته بوديم كه گاز اشك اور شروع مجادلات بود. و همين باعث شد كه اتش روشن كردن شروع بشه و بعد درگيري ها شروع بشه و مردم متفرق بشن درواقع شروع اين ماجرا با حمله گاز اشك اور بودش و اگه گاز اشك اور شليك نميشد درگيري هم شروع نميشد و همه چيز به خير خوشي تموم ميشد.

يواش يواش درگيري ها داشت كوچه به كوچه ميكشيد كه هوا هم داشت ديگه تاريك ميشد با تاريك شدن هوا مردم هم جراتشون بيشتر شده بود و شعار ميدادن مثلا تا قبل از تاريكي هوا مرگ بر ديكتاتور ميگفتن اما وقتي هوا رو به تاريكي گذاشت مرگ بر خامنه اي مثل نقل و نبات توي دهن مردم ميچرخيد.

يه افغاني هم توي حمعيت بودش كه داد ميزد خامنه اي حيا كن سلطنت رو رها كن خيلي جالب بود اين صحبنه ، يواش يواش با سرد شدن هوا و تاريكي و درگيري هاي كوچه به كوچه مردم به مرور متفرق شدن و ما هم سوار ماشين شديم و به سمت ارياشهر حركت كرديم.

در طول مسير نيروهاي پليس و چماقدارهاي سانديس خور رو ميديدم كه همچنان توي خيابونها وايستادن و كلافه شده بودن از دست مردم. نزديكي هاي ارياشهر كه رسيديم ديديم كه پليس توي آرياشهر هم خيلي زياد هستش و چماقدارها هم بر خلاف حهت از شمال به جنوب بر عكس ماشينها داشتن رانندگي ميكردن و وانتهاشونم پر بود از سانديس خورها كه مثل گوسفند بار وانتها شده بودن.

نكنه جالب اين بود كه موبايلها در تمام مسير تا نواب قطع بود ولي توي ميدان ازادي و اطراف ازادي موبايل قطع نبود

نكته ديگه اينكه در تمامي طول مسير و در ميدان ازادي هيچ اثري از نيروهاي سپاه نبود و وقتي كه بعدا شنيدم توي امام حسين هم هيچي سپاهي نبوده

اما خبر بد اينكه شنيدم يكي از دانشجوهاي دانشكده هنر به نام صانع ژاله توسط تك تيراندازان رچيم كشته شده و متاسفانه به گردن منافقين انداخته شده و اينكه بنده خدا يه شبه بسيجي شد حافظ قران شد ريش دار شد و هزار تا چيز ديگه كه برا شدر آوردن.

خدا رحمت كنه هم اون و هم همه شهيدان راه ازادي رو ، اما يه سوال كه بي جواب مونده چرا هيچ اثري از نيروهاي سپاه در ميان نيروهاي مستقر در راهپيمايي نبود ؟

۱۳۸۹/۱۱/۲۵

25 بهمن اين روز اهورايي و ارتش مصر الگوي نظاميان ايرانامروز روز بزرگي براي ايران است. براي كهن ديار آريايي ، براي مردم آريايي نژاد. كساني خون كورش و كاوه و داريوش در رگ دارند. امروز جهان به تهارن مينگرد. و ميخواهد ببيند بزرگي عظمت و خواستن مردم ايران زمين را. در اين راه به يقيين نيروهاي نظامي هم با مردم همراه خواهند شد.

چه كم دارند نظاميان ايران زمين از نظاميان مصر ؟ اخبار و شايعات مطرح شده از ديروز در سطح جامعه حكايت از آن دارد كه فرماندهان ارشد سپاه در نشستي عنوان نموده اند كه نميخواهند در مقابل مردم صف آرايي كنند، لذا گمان ميرود كه سپاه ايارن قصد آن دارد كه همچون ارتش مصر به جاي آنكه از حكومت حمايت كند ، به ميانجيگري بپردازد و از فجايع جلوگيري كند. از طرفي نظاميان ميدانند كه حقوق شان از بابت همين مردمي است كه تحت عنوان ماليات پرداخت ميكنند لذا نميخواهند كفر نمك كنند.

به گمان اين بسيار بهتر از آن است كه در مقابل خروش عظيم مردم قرار گيرد. و خون نوادگان كورش بر زمين ريخته شود. خون بيگناهان بر زمين ريخته شود. از طرفي اين فرزندان برومند ايران زمين نيز آغاز اين حركت را سركده اند. خب رميرسد كه جواني در حمايت از جنبش سبز از جرثقيلي در چهار راه قصر بالا رفته و پرچم ايران آرايي را در دست گرفته و نماد سبز را نيز به اعتزاز در آورده است.

آفرين بر اين همت ، آفرين بر اين غيرت ، از طرفي نيز خبر ميرسد كه در خيابانهاي تهران هيچ اثري از نيرويها سپاه وچود ندارد و اين خود گواه از آن دارد كه سپاه خيال ندارد كه درگير مسائل جناحي شود. گويا تعداي از فرماندهان سپاه گفته اند كه وظيفه سپاه حفظ امنيت براي مردم است و نه شليك گلوله به سوي مردم.

آفرين بر اين همت و غيرت آفرين بر اين مردانگي. اما خبر ديگر آن است كه رئيس جمهور تركيه عبدالله گل در تهران به سر ميبرد و خبرنگاران بسياري به همين خاطر در تهران هستند و بر همين اساس شوراي عالي امنيت ملي (به گفته خبر گزاري العربيه) عنوان نموده كه با مردم برخورد نشود البته اين در صورتي است كه تعداد مردم زياد باشد.

دوستان عزيزان ياران اي نوادگان كورش ، اي فرزندان كاوه ، همراه شويد اين روز اهورايي را. ما يك كاوه در ميدان نداريم هزاران كاوه در ميدان هستند.

۱۳۸۹/۱۱/۲۳

گرعاشقي ، در روز عشاق به مام ميهن عشق ورزي كنفردا روز موعود است روز 25 بهمن ماه ، روز تجديد ميثاق با مام ميهن . از طرفي عده اي از دوستان از روز ولنتاين براي فردا سخن ميگويند. دوستان ، عزيزان روز ولنتاين روز عشاق است ، چه نيكوست كه در روز عشاق در روز ولنتاين مام ميهن را عشق ورزي كنيم.

عزيزان مام ميهن فردا منتظر عشق ورزي شما است. همگي شما دوستان و عزيزان و عاشقان فردا به ميهماني عشق ورزي براي مام ميهن دعوت هستيد.
مقصد : ميدان امام حسين تا ميدان آزادي مقصود : مام ميهن

سخني نيز با نيروهاي پليس دارم ، دوستان و همميهنان نطامي و انتظامي نيك بنگريد كشورهاي مصر و تونس را ايا شما زا نيروهاي نظامي آن كشورها كمتر هستيد آنها به آغوش ملت آمدند و خود را از استبداد جدا كردند شما نيز هم عشق بورزيد مام ميهن را و به دامان مردم و ميهن بپيونديد. در ثاني حقوقي كه شما ميگيريد از ماليات اين ملت است . روا نيست كه از ملت پول بگيريد و به جان ملت بيافتيد.

هموطن حضور تو رمز پيروزيست وعده ما 25 بهمن

هيچ ديکتاتوري در تاريخ جاودان نبوده و نخواهد بود. سبز ميمانيم و پيروز خواهيم شد، چون حق با ماست.

هموطن حضور تو رمز پيروزيست

وعده ما 25 بهمن


۱۳۸۹/۱۱/۱۹

25 بهمن ماه ساعت 15 پيش به سوي امام حسين براي رسيدن به آزاديآقايان مهدي كروبي و ميرحسين موسوي دو تن از رهبران جنبش سبز مردي درخواست مجوز نموده اند براي راهپيمايي در روز 25 بهمن ماه. چيزي كه مشخص است هرگز حكومت اسلامي ايران با اين درخواست موافقت نميكند. چراكه نيك ميداند در ميان مردم جايگاهي ندارد و از ترس از بزرگي اين مردم و اينكه اين راهپيمايي بسيار با شكوه تر از راهپيمايي دولتي 22 بهمن خواهد بود نبايد اجازه دهد اين راهپيمايي صورت گيرد.
اما در همينجا بايد گفته شود بر اساس همين قوانين حكومت اسلامي كه خود تدوين ان را بر عهده داشته است . در اصل بيست هفتم نوشته شده است صريحا گفته شده است : تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏ يعني اينكه نيازي به مجوز نيست.
اما اين حكومت كه پايه هاي حكومتي خود را بسيار سست مي بيند و ترس تمامي وجودش را فرا گرفته است و بعداز اتفاقات اخير در تونس و مصر به تكاپو افتاده است كه به هرقيمتي خودرا برپاي دارد و حكومت را دو دستي چسبيده است هرگز اجازه نخواهد داد كه اين كار انجام شود و بي شك مجوزي هم در كار نخواهد بود.
لذا اين به خود مردم ايران زمين بستگي دارد كه با امدن به صحنه بزرگي خويش را به اين حكومت كوچك نشان دهند. از بدشانسي اين حكومت بعداز برداشته شدن سوبسيد آن اندك طرفداران (سانديس خور ها) حكومتي نيز كه از قشر فقير و لايه هاي پايين مردمي بودند و به اميد زندگي بهتر دست به دامان آقاي احمدي نژاد شده بودند ديگر از اين حكومت طرفداري نميكنند.
اگر حضور مردمي همچون سيل خروشان 25 خرداد 88 باشد ابرقدرت ترين حكومتهاي دنيا هم توان مقابله با آن را ندارند ، اگر باور نداريد از كساني كه در آن روز از شهرهاي بساير دور امده بودند بپرسيد يا به عكسها و فيلمهاي موجود كه ان روز بزرگ را به تصوير كشيده اند توجه كنيد.
حكومت اسلامي براستي از حضور مردم ميترسد ف ترس تمامي اعضاي اين حكومت را فرا گرفته است. پس چرا ما بايد بترسيم ؟ وعده ديدار ما 25 بهمن ماه مكان ميدان امام حسين ، پيش به سوي امام حسين براي رسيدن به آزادي

Mehdi Karoubi & Mir Hosein Mousavi
Two leaders of the Green Man have requested permission to march on February 25. Is never clear what the Islamic government of Iran does not agree with this request. Good because he knows no place among the people and the great fear of the people and the demonstration that much more majestic march of State 22 February will not allow the rallies occur.
Over Here, but the same should be said by the Islamic government that rules designed to make it has undertaken. Originally written twenty-seventh is said explicitly: gatherings and marches, no weapons, provided that is not detrimental to the fundamental principles of Islam is free. Ie, it does not need a license.
But the basic rule that the government sees itself very weak and fear has engulfed all of existence and after the recent events in Tunisia and Egypt has been a rush to establish their Hrqymty and government has never attached two manually will not allow that this work be done and no doubt will work together in license.
So to the people of this land depends on the magnitude of their arrival to the scene to show this small state. Of luck after the government removed the subsidy few fans (Sandys is befitting) the government of the poor and lower layers were popular and better life expectancy lost to Ahmadinejad's lap had been the other do not favor the government.
If folks like the roaring flood is 25 June 88 the world superpower, most governments can not deal with it, if those who do not believe that day had come away from the cities Bsayr pictures and ask questions or present it to the big day Note files are extracted.
Indeed, the Islamic government fears the people, all members of F is afraid the government has learned. So why should we be afraid? We will meet on January 25th Imam Hossein Square location, prior to the Imam Hussein to achieve freedom

دراويش اليگودرز با تجمع در مقابل اداره اطلاعات زندانيهاي خود را آزاد كردند


دوشنبه, 18 بهمن 1389

در روز دوشنبه 18 بهمن ماه 1389 اداره اطلاعات اليگودرز با مراجعه به منزل پيركرمي از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی ساكن الیگودرز و مجلس دار شبهای دوشنبه در اين شهر را بازداشت واقدام به تفتیش، توقیف و ضبط كتب و سي دي و وسایل شخصی وی کردند.

پیر کرمی قبل از بازداشت نیز، بارها بصورت تلفنی از سوی ماموران اداره اطلاعات تهدید شده بود.

ساعتي بعد احمدرضا رجایی نيز از دراویش گنابادی ساکن همان شهر كه برای دفاع از پيركرمي به اداره اطلاعات آن شهرستان مراجعه کرده بود توسط ماموران اطلاعات دستگیر و روانه بازداشتگاه شد.

پس از دستگیری اين دو نفر ، شمار زیادی از دراویش ساکن استان های اصفهان و لرستان برای آزادی دو درويش بازداشت شده عازم الیگودرز شده و مقابل اداره اطلاعات آن شهرستان تجمع کردند.

این تجمع که لحظه به لحظه افزایش مي‌يافت باعث شد كه پس از پنج ساعت اداره اطلاعات این دو درویش را از بازداشتگاه اداره اطلاعات آزاد كند.

ماموران اطلاعات از این دو نفر خواسته بودند تا با اداره اطلاعات همكاري و مجالس درويشي اليگودرز را تعطيل نمايند.

در ماه گذشته نیز، سه اكيپ از نيروهاي اداره اطلاعات اصفهان با يورش شبانه سید مرتضی محجوبی كه بيش از 70 سال سن دارد و از مشایخ سلسله گنابادي است را همراه با چهار نفر دیگر از همراهان وي پس از ضرب و شتم و استفاده از گاز فلفل از رختخواب بيرون كشيده و در زندان مركزي اصفهان بازداشت كردند.
لازم به ذكر است كه محجوبي در اين سفر براي معالجه به اصفهان رفته بود و در فولادشهر در منزل يكي از دراويش اقامت داشت

هجوم دراويش از همة شهرها در همان نيمه شب به سمت زندان اصفهان آغاز شد و تا ساعت 5 بامداد چندين هزار نفر از دراويش در جلوي زندان تجمع كرده و ضمن فراهم كردن مقادير زيادي بنزين و گازوئيل و بالا كشيدن از ديوارهاي زندان قصد آتش زدن زندان را داشتند كه اداره اطلاعات اصفهان محجوبي را در ساعت 5 بامداد آزاد كرد ولي دراويش محل را ترك نكردند و جاده عبوري شهر را مسدود نمودند. اداره اطلاعات از بيم همصدا شدن مردم و يورش شديد به زندان چهار نفر همراهان وي را نيز آزاد كرد

۱۳۸۹/۱۱/۱۷

آيا تاريخ تكرار ميشود ؟ مردم مصر كدام را بر ميگزينند ؟ انقلاب يا رفورم ؟در تاريخ پنج‌شنبه 14 دی 1357 مصادف با چهارم ژانویه ۱۹۷۹ محمدرضا شاه كاري كرد كه اعضاي هيئت دولت انگشت به دهان ماندند و آن انتخبا دكتر شاهپور بختيار به نخست وزيري ايران بود. اگر به گذشته شاهپور بختيار توجه كنيم متوجه ميشويم كه يكي از منتقدين شاه بوده است.
كسي كه حتي براي نجات كشور اقدامات بسيار بزرگي را به انجام رسانده بود. آقاي بختيار شرط در دست گيري دولت را اينگونه عنوان نموده بود:
1 - شاه از کشور خارج شود
2 - ساواك منحل شود
3 - زندانیان سیاسی آزاد شوند
4 -شرایط آزادی مطبوعات فراهم شود
5 - اموال بنياد پهلوي به سود دولت مصادره شود
اين مراحل را نيز به نوبت در حال انجام دادن بود و چيزي نمانده بود كه اين رفورم اجام گيرد و از انقلاب جلوگيري شود اما متاسفانه عده اي نابخردانه جلوي اين رفورم را گرفتند تا به انقلاب برسد.
اگر نظاميان قدرت را در دست ميگرفتند كودتايي ديگر صورت ميگرفت و وضع مملكت واژگونه ميگرديد. اگر رفروم صورت ميگرفت يك انتقال قدرت و بدون دردسر و بدون هزينه صورت ميگرفت و مملكت روي به اباداني مي نهاد اما شوربختانه انقلاب صورت گرفت و مملكت روي به ويراني نهاد. انقلابيون به اسم اسلام ، ستمهايي كردند بر مردم كه هرگز تا سالها جبراني براي آن نيست. زشت ترين اعمال توسط انقلابيون اسلامي صورت گرفت قتل غارت شكنجه تجاوز هر زشتي و پلشتي كه در ذهن يك انسان بيمار ميتوانست باشد در حكومت اسلامي ايران صورت گرفت.

حال اما اينبار نوبت به مردم مصر رسيده است تا پس از سالها كه بيش از 32 سال ميباشد خود مسير خود را انتخاب كنند. تو گويي تاريخ تكرار شده است. كودتا - انقلاب يا رفورم . كداميك را اين مردم ميپسندند ؟
اين را مردم مصر بايد جواب دهند. چه ميخواهند چيزي كه مشخص هست رئيس جمهور مبارك رفتني است. اما سه گزينه پيش روي است ف كودتاي نظاميان - ايجاد يك انقلاب كه گويا اخوان المسلمين (حكومت اسلامي) در حال ايجاد آن هستند و يا ايجاد يك رفورم كه قدرت را بدون درگيري و كشتار به مليون تحويل دهد.
گويا خود آقاي مبارك هم تا حدودي به اين سمت رفته و دولت را تغيير داده و به دست ملي گرايان سپرده است. چه خوب است مردم مصر اشتباه تاريخي مردم ايران را تكرار نكنند.
آيا تاريخ مردم ايران در مصر تكرار ميشود ؟ يا مردم مصر ملي گراران را بر اسلامگرايان ترجيح ميدهند ؟


Persian date Dey 1357 on Thursday 14 January 1979 coincided with the fourth Shah of work that Cabinet members and it stayed finger to mouth Antkhba Dr. Bakhtiar was the prime minister of Iran. If you look past Bakhtiar turns out that King was one of the critics.
Who saved the country even for very large steps were completed. Mr Bakhtiar determined under conditions such as had the government:
1 - King to leave the country
2 - is dissolved SAVAK
3 - political prisoners be released
4 - press freedom conditions are provided
5 - Pahlavi Foundation to benefit the state property to be confiscated
This process also had to do was turn on and nothing was left that this is Rfvrm Ajam and prevent the revolution, but unfortunately some were foolish to have prevented this revolution Rfvrm reach.
If the military coup took power in the hands of another country were taught and reverse the situation were documented. If you were taught Rfrvm a transition without trouble and without the cost and the country were taught on the prosperity of the institution, but unfortunately the revolution took place and country puts on the destruction. Revolutionaries in the name of Islam, people who never had Stmhayy to compensation for those years is not. The most obscene acts by Islamic revolutionaries took torture rape murder pillage and every ugly Plshty in mind that a man could be patient in the Islamic Republic of Iran took place.

But this time now to turn to the Egyptian people have been after for years is that more than 32 years can choose their own path. As if you are repeating history. Coup - or Rfvrm Revolution. Which the people like in this?
The Egyptian people have the answer. What the president is determined by what is going blessed. But F has three options facing the military coup - which seem to create a revolutionary Muslim Brotherhood (Islamic government) are being created, or create a Rfvrm the power to slaughter without the involvement and deliver millions.
Mr. Mubarak also seem to somehow go to the side and the government changed hands and the Algerian nationalists deposits. What is a good Egyptian people mistake the Iranian people not to repeat history.
Whether history will repeat the Iranian people in Egypt? Or the Egyptian people on the national Graran Islamists prefer?

۱۳۸۹/۱۱/۱۲

بهمن - یادآور انقلابی نکبت بار برای مردم با انبانی از دروغ


123.jpg

ديکتاتورها بايد بروند - Dictators Must GoDictators Must Go

Youth for Human Rights International Holds Forum on 21st Century Slavery


There are few other human rights abuses on which there prevails such widespread ignorance than the scourge of 21st Century slavery. More persons are in bondage today, an estimated 27,000,000 worldwide, than at any time when indentured servitude was overtly legal. As those who attended a recent Pasadena, California forum learned, this is not a growing menace limited to the far-away killing fields of Africa or the sweatshops of Southeast Asia. According to the forum's speakers, there are likely thousands of individuals currently in brutal slavery in Southern California communities and neighborhoods alone.

Honoring United Nations Human Rights Day, Youth for Human Rights International sponsored the December 11, 2010 human trafficking forum at the Church of Scientology of Pasadena, as part of its ongoing campaign to raise awareness about this widespread and growing rights abuse. YHRI's anti-slavery efforts in recent years have included educational seminars, conferences and media briefings in countries including Ghana, Italy, Japan, Liberia, Mexico, South Africa, Spain, Taiwan and the USA. The event was organized and hosted by Tim Bowles, YHRI International Development Director.

Vital information on human trafficking from the U.S. Department of Homeland Security was shown to forum participants

Forum speakers included Rohida Kahn, Victims Assistance Coordinator for the U.S. Department of Homeland Security (DHS), Brad Dacus, Esq., President of Pacific Justice Institute, Robin Sax, Esq., author, media commentator and anti-slavery advocate and Logan Clarke, Clarke Investigations International, a veteran rescuer of youth from the international sex trade. Phil Ludwig, President of Teen Rescue, also briefed the assembly on his group's efforts to care for teens lucky enough to escape from trafficking rings based in the U.S.

Robin Sax, Esq. presented the truth about sex trafficking and

teenage "prostitution" at the Pasadena forum

Attending the event were city and community leaders, activists, educators, clergy and students interested in raising public awareness of the problem and in eradicating the daily injustices and violations of human rights in this arena.

Ms. Rohida Kahn,

Victims Assistance Coordinator for the U.S. Department

of Homeland Security

"The United States is the number one destination for human trafficking in the world," reported DHS representative Ms. Khan. "National, state and local government must work together with educators and community activists as a team to inform the public of the various forms of modern-day slavery and of the institutions and procedures established to care for the victims as well as deal effectively with the perpetrators."

Attorney and author Robin Sax previewed the documentary Project Playground on the U.S. sex trade. Executive producers of the film include George Clooney and Steve Soderbergh. "There is a vast operation of teenage 'prostitution' in the U.S.," Ms. Sax pointed out. However, she explained that the public commonly views "prostitution" as implying some degree of consent by the persons selling their bodies. Ms. Sax observed that the entire sex trade for underage teens is slavery/trafficking by definition since it is legally impossible for such girls and boys to give consent for such activity. Ms. Sax called for wider and more effective training of law enforcement for the ability to spot such sex trafficking.

YHRI International Development Director Tim Bowles

and Brad Dacus, Esq., President of Pacific Justice Institute

at the trafficking forum in Pasadena

Constitutional litigator Mr. Dacus covered the "supply and demand" realities of human trafficking and cautioned against monetary "incentives" for traffickers to give up those they hold in bondage (i.e. buying slaves for the purpose of freeing them) as an inadvertent means to increase demand, rather than reduce it. He called for criminal consequences of engaging in trafficking that will motivate even the "bad guys" to get out of the business.

Mr. Logan Clarke, veteran rescuer of youth from the international sex trade, describes human trafficking at the Pasadena, California forum

From his decades of experience as an investigator combating the international and domestic slavery trade, Logan Clarke labeled human trafficking as the most despicable human rights abuse of our time. Mr. Clarke provided a detailed "on the streets" view of teen sex exploitation, including trafficker methods to imprison and subjugate young girls into the most dehumanizing conditions imaginable. He also described the methodical, sometimes dangerous means necessary to rescue such children from such bondage.

According to Mr. Clarke, there are as many as 100,000 underage teens brought into the sex trade each year in the U.S. alone. Clarke urged the audience to contact their government representatives about this human rights abuse, with "volumes of old-school letters and faxes that cannot be overlooked by their very bulk," and to strive to educate and motivate others to do the same.