۱۳۸۹/۱۱/۲۳

گرعاشقي ، در روز عشاق به مام ميهن عشق ورزي كنفردا روز موعود است روز 25 بهمن ماه ، روز تجديد ميثاق با مام ميهن . از طرفي عده اي از دوستان از روز ولنتاين براي فردا سخن ميگويند. دوستان ، عزيزان روز ولنتاين روز عشاق است ، چه نيكوست كه در روز عشاق در روز ولنتاين مام ميهن را عشق ورزي كنيم.

عزيزان مام ميهن فردا منتظر عشق ورزي شما است. همگي شما دوستان و عزيزان و عاشقان فردا به ميهماني عشق ورزي براي مام ميهن دعوت هستيد.
مقصد : ميدان امام حسين تا ميدان آزادي مقصود : مام ميهن

سخني نيز با نيروهاي پليس دارم ، دوستان و همميهنان نطامي و انتظامي نيك بنگريد كشورهاي مصر و تونس را ايا شما زا نيروهاي نظامي آن كشورها كمتر هستيد آنها به آغوش ملت آمدند و خود را از استبداد جدا كردند شما نيز هم عشق بورزيد مام ميهن را و به دامان مردم و ميهن بپيونديد. در ثاني حقوقي كه شما ميگيريد از ماليات اين ملت است . روا نيست كه از ملت پول بگيريد و به جان ملت بيافتيد.

هیچ نظری موجود نیست: