۱۳۹۲/۰۲/۳۰

قابل توجه كساني كه با انتخابات مخالفت ميكنند ، تاريخ را به ياد بياوريم

در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ و در انتخابات مجلس ششم ، در حالي كه اصلاح طلبان ميتوانستند به بسياري از خواسته هاي خويش برسند ، به علت عدم تجربه و در حالي كه هاشمي رفسنجاني در يك قدمي ايشان بود با طرد وي عملا جبهه اصلاحات را بدون تجربه به ميدان مقابله با تندرويان و مخالفان اصلاحات فرستادند.
به جرات ميتوان گفت كه اگر در آن تاريخ اصلاح طلبان آقاي هاشمي را طرد نميكردند روزهاي خوش اصلاحات به نتيجه بسيار مطلوبي ميرسيد. اما شور و احساسات باعث شد كه اصلاح طلبان هاشمي رفسنجاني را نبينند. چيزي كه جناح تندرو به شدت از آن استقبال كرد و آن را پسنديد و هاشمي رفسنجاني را با آغوش باز پذيرفتند.بعداز گذشت 14 سال دوباره همان اتفاق افتاده است اما اينبار برعكس ، تندروها با ترد هاشمي رفسنجاني ، وي را دو دستي تقديم اصلاح طلبان كرده اند ، اين بهترين موقعيت است براي اصلاح طلبان تا با آغوش باز از وي پذيرايي كنند ، خصوصا در شرايط فعلي كه مملكت به شدت نيازمند آرامش است. تعارف نداريم ، تحريمها مملكت را فلج كرده است ، گراني امان مردم را بريده است و در حالي كه گرانترين زمان فروش نفت را ميگذرانيم فقيرترين زمان ممكن نصيب مملكت شده است و ارزش پولي كشور به حد غير باوري به پايين ترين سطح خود رسيده است.در چنين شرايطي هيچكس توان مقابله و جلوگيري از از اين وضعيت را ندارد و واقعا اگر شخصي چون هاشمي رفسنجاني اين جرات را به خود داده وقدم پيش نهاده تا اين بحران را از بين ببرد بايد حمايتش كرد. شوربختانه عده اي از خارج نشينان كه سختي هاي مردم داخل را نميبينند همچنان با هاشمي رفسنجاني مقابله ميكنند و بر عليه وي در سايتهاي مختلف مطلب مينويسند ، در پاسخ به اين عزيزانميتوان گفت :"عزيزان شوربختانه فقر و فلاكت بر مردم سايه افكنده ، فشار زندگي بيش از آني هست كه شما متصور شويد ، مردم براستي توان اين نوع زندگي برايشان سخت شده است ، گراني بيداد ميكند در چنين شرايطي ميتوان سه پيشنهاد داد ، اول كودتا ، دوم انقلاب و سوم رفورم."گزينه اول : شكي نيست كه هيچكس با كودتا موافق نيست و نيك ميدانيم كه طبعات بعداز ان بسيار ناخوشآيند خواهد بود.

گزينه دوم : در شرايطي كه مردم ما فقر را تا مغز استخوان تحمل كرده اند و با توجه به اين عقب ماندگي از انقلابي ديگر رخ دهد بيست يا سي سال مملكت را به عقب هدايت خواهد كرد.

گزينه سوم : بهترين و كم هزينه ترين روش براي گذر از اين بحران تنها رفورم است ، رفورم در سايه انتخابات حاصل ميشود و مردم ما نيز دلخوش به اين انتخابات دارند. با انتخابات با كمترين هزينه ميتوان به نتيجه مطلوب رسيد.پس لطفا بياييم صادق باشيم و اجازه بدهيم كه در حمايتي همگاني اين اتفاق رخ دهد و حداقل كمي از بار مشقت و سختي از دوش اين مردم سختي كشيده كاسته شود. دست دوستي به سوي هم دراز كنيم و فارق از هر نوع كيش ، عقيده ، آيين ، تنها به فكر مملكت و مردم خويش باشيم