۱۳۸۸/۱۲/۲۶

جنبش سبز ، اعتراض شبانه در خيابانها را نيز با موفقيت تجربه كردديشب براستي شب جنبش سبز بود ، شب فرياد آزادي خواهي شب ظلم ستيزي ، شب فريادهاي خاموشي كه ، بيدار شدند بود، خبرهاي رسيده از داخل ايران و از شهرهاي مختلف كشور يك اتفاق خوش براي جنبش سبز بود ، اينكه شهرهاي ديگر هم به جنبش سبز پيوسته اند و ديگر صداي اعتراض فقط در شهرهاي بزرگي مثل تهران شيراز و اصفهان يا مشهد نيست مردم عزيز شهرهاي خوبي چون اهواز ، بروجرد ، ايلام ، اراك ، ساوه و بسياري ديگر شهرها هم به اين جنبش پيوسته اند .

يك اتفاق تازه هم اين بود كه جنبش سبز مردمي تجربه اعتراض شبانه در خيابان را نيز تجربه كرد و البته تجربه مهم تر اينكه اعتراض ر يك نقطه متمركز نبود در جاي جاي شهرهاي مختلف كشور بود و صداي اعتراض همگاني شنيده شد. جنبش مردمي هرگز هيچ سالي تا اين حد در برگزاري مراسم چهارشنبه سوري متحد و يكپارچه نبود.

كم نبودند كساني كه در جهت بي روحي نمودن جنبش سبز اعلام نمودند كه جنبش از بين رفته است ديشب ديدند كه اينگونه نيست ،‌با چشم خود ديدند كه جنبش بسيار فعال تر از گذشته است و چه خوب هم مديريت شده بود اين جنبش كه با كمترين هزينه بيشترين بهره را برد. تا اين لحظه خبري درمورد بازداشت كسي از ايران مخابره نشده است و اميد ميرود كه همين گونه نيز باشد.

اما موردي كه بايد فراموش نشود اينكه پنج شنبه آخر سال است ، دوستان پنجشنبه آخر سال عزيزاني را كه در راه جنبش سبز ايران شهيد شده اند را فراموش كنيد ، حضور در جمع اين خانواده ها بسيار دلگرم كننده است و به اين عزيزان و خانوادههايشان قوت قلب ميدهد.


هیچ نظری موجود نیست: