۱۳۸۸/۱۲/۲۵

خاكريز چهارشنبه سوري ، آماده براي جنبش سبزكمتر 10 ساعت مانده به چهارشنبه سوري سال 1388 تهران در بيم و اضطراب است ،‌ تهران كه نه ايران در اضطراب است ، شنيده ها از شهرهاي مختلف ايران حكايت از يك حكومت نظامي اعلام نشده از سوي حكومت اسلامي خبر ميدهند ، شكي نيست حكومت كه با استبداد برپا شده باشد ،‌ دروغ اساس آن باشد و وابسته به تغلب باشد از هر تجمعي وحشت دارد ، حتي شنيده شده كه نيروهاي پليس كيوسكهايي را كه در نقاط مختلف شهر تهران مستقر كرده بودند نيز جمع آوري شده است ، براستي ترسو كيست ؟
ياد دارم كه يكي بود كه ميگفت دروغگو خائن است و خائن ترسو ، ترس بر تمامي سران حكومت اسلامي مستولي گشته است ، از تهران خبر مي رسد كه تمامي مبادي ورودي به شهر تهران به شدت توسط نيروهاي ويژه پليس كنترل ميشود ،‌اتومبيل ها بازرسي ميشوند ، حكومت خود نيز ميداند كه مردم را ندارد و براي كنترل حكومت به شدت به نظامي گري روي آورده است ، اما شكي نيست كه اين نيز جواب نخواد داد ،‌چراكه نظاميان نيز با مردم همراه شده اند و تنها اندك طرفداراني براي حكومت باقي مانده اند ، حتي شنده شده است كه بسيجي ها و مزدوران حكومتي به بهانه هاي مختلف حاضر نشده اند در روز چهارشنبه سوري به حمايت از حكومت به خيابانها بيايند .
از طرفي تعدادي از دليرمردان نظامي مستقر در ارتش ، سپاه ، نيروي انتظامي و بسيج كه در حمايت از مردم به مخالفت با فرماندهان خود برخاسته اند شوربختانه در زندانهاي نظامي هستند و يا فراري شده اند . شكي نيست حكومتي كه استبدادي باشد همه روزه از تعداد طرفدارانش كم خواهد شد و بر مخالفان افزوده ( اين البته مخالفتها در سال جاري افزون تر نيز خواهد شد با توجه به تورمي كه براي سال آتي پيش بيني شده است تورمي كه وعده يك رقمي شدنش را داده بودند در سال جاري ممكن است نه دو رقمي كه سه رقمي شود . شوربختانه حكومت اسلامي راه زيمبابوه را پيش گرفته است گراني تا سر حد جنون ، رابرت موگابه كه دست آخر نيز مجبور به قبول شكست در مقابل رقيب شد ، اما ديگر دير شده بود و رقيب او حال كه دولت را در دست گرفته بايد سالها تلاش كند تا اين تورم وحشتناك را (1200 درصد تورم) مهار كند ، به گمان حكومت اسلامي به همان بيراهه زيمبابوه پيش ميرود.)
اما در اين بين سوالي مطرح است كه بعضي ها مطرح كرده اند و آن اينكه آيا چهارشنبه سوري آخرين روز عمر حكومت است ؟ دقيقا سوالي كه در 22 بهمن نيز منتشر شد و گروهي كه قصد ايجاد اختلاف بين جنبش سبز را داشتند اعلام كردند كه جنبش خاموش شده است و يا در 22 بهمن شكست خورده است اما هرگز چنين نيست ، نه جنبش سبز شكست خورده است و نه به آخر رسيده است و البته چهارشنبه سوري آخر حكومت نيز هركدام از اين روزها چه 22 بهمن و چه چهارشنبه سوري و ديگر روزها خاكريزهايي هستند كه بايد به سلامت آنها را فتح كرد.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

کاش امشب همه با نور سبز برن رو پشت بام. چراغ قوه- شمع -مشعل یا هرچی که نور داشته باشه