۱۳۸۸/۱۲/۱۵

20 ليتر سهميه نوروزي بنزين ، بي احترامي به شعور مردم استحكومت اسلامي ايران در يك اقدامي (سنجيده يا نسنجيده) براي مسافران نوروزي 20 ليتر بنزين اختصاص داد. با سنجيده بودن يا نبودن آن كار نداريم هرچند اين حكومت هيچ كار سنجيده اي انجام نداده است ، چه رسد به اختصاص دادن بنزين براي مسافران نوروزي ، اين حركت در حالي انجام شد كه به شدت از سوي حتي طرفداران رژيم مورد انتقاد قرار گرفت ، اينكه اين حكومت تا به اين اندازه به شعور مردم بي احترامي مي كند چيز تازه اي نيست ، چراكه قبلا نيز در برنامه هاي صدا و سيماي حكومت اسلامي شاهد آن بوده ايم كه چگونه به شعور مردم بي احترامي نموده است ، (نمونه بارز آن اينكه مردم در خيابانها چيزي ديگر را مي ديدند و در تلويزيون حكومتي اخبار تحريف شده ، كه همگي اينها بي احترامي به شعور مردم ايران است ) .
به شهادت رسيدن ندا آقا سلطان ، ساختن يك خانواده تخيلي براي شهيد ترانه موسوي ، ساختن سناريو براي شهيد عليرضا توسلي كودك دوازده ساله اي كه در بهشت زهرا توسط نيروهاي امنيتي كشته شد. و يا بسياري ديگر از اين قبيل و يا ساختن فيلم ظهر عاشورا ، و اين آخري ها هم كه ماراي فيلم شب 24 خرداد كه توسط حكومت ، فيلم تحريف شده عنوان گرديد.
در خبري چني پيش عنوان نموده بوديم كه حذف يارانه ، پايان شيشه عمر حكومت اسلامي است ، چيزي كه هست با اين روش ايجاد سهميه بنزين و همچنين نرخ جديد سوخت شكي نيست كه اين حكومت به سمت سقوط پيش ميرود ، اما اين كه اين حكومت خود به دست خود در حال تدارك براي نابودي خويش است ، جاي تعجب دارد ، چگونه است كه اين چنين عنان اختيار از كف داده ، فرض را بر اين ميگيرند كه اگر خود سر خود را در برف نمايند تا چيزي نبيند ، تمامي مردم ايران چيزي نخواهند ديد.
حكومت اسلامي براي اين مردم كه بي شك جزو با شعور ترين مردم دنيا هستند 20 ليتر سهميه نوروزي بنزين تعيين كرده است. به گمان خويش لطف كرده اند در حق مردم ايران ، در حالي كه اين خود نوعي بيشرمي و وقاهت و به نوعي بي احترامي به شعور مردم ايران است ، دوستي ميگفت مردم ميتوانند حداكثر تا شاه عبدالعظيم به مسافرت نوروزي بروند!؟
بي گمان اين طرز تفكر حكومت اسلامي در مورد سهميه سوخت همچون ديگر مديرت هاي حكومت ،‌ عدم احترام به مردم ، عدم ‌توجه به درك بالاي ايشان است.

هیچ نظری موجود نیست: