۱۳۸۸/۱۲/۱۶

مهندسي كردن سخنان سردار رويانيان در مورد سهميه سوخت سال 89رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور گفت: سهمیه بنزین سال 89 سه سهمیه 60 لیتری بود که برای آسایش مردم در نوروز 80 لیتر به آن اضافه کردیم ، ايشان كمال وقاهت كه البته مختص سران حكومت اسلامي است دلايل خود را چنين عنوان نمودند كه : طبق قانون سهمیه سال 89 باید نسبت به سال 88 کمتر باشد، گفت: نمی‌خواستیم مردم دچار نگرانی شوند و به همین دلیل برای جلوگیری از سودجویی برخی از افراد، سهمیه ‌ای را اعلام کردیم که حداقل مشکل پیش آید ، ايشان فراموش كرده اند كه خود بزرگترين مشكل هستند ، ايشان در حالي سخن از جلوگيري از مشكل به ميان آورده اند كه خود به ايجاد مشكل پرداخته اند .
بنزين ماهيانه 60 ليتر خود بي احترامي به مراتب بدتر از 20 ليتر سهميه بنزين براي نوروز است كه توسط ايشان اعلام شده است ، شوربختانه ايشان همواره عادت كرده اند كه به شعور مردم ايران زمين بي احترامي كنند ، البته اين نيز مختص سردمداران حكومت اسلامي است كه مردم ايران را با شعور پايين فرض ميكنند ، غافل از اينكه يكي از با شعورترين مردم دنيا
مردم خوب ايران هستند و نمونه بارز آن را نيز در حوادث پس از انتخابات ديديم كه به خوبي به مقابله با ديكتاتوري و كودتا برخواسته اند و كنترل بحران در دستان اين مردم است.
آقاي رويانيان همچون رئيس جمهور دروغگويش اينگونه ادامه ميدهد : سهمیه بهار89 سه سهمیه 60 لیتری بود و برای آسایش مردم 80 لیتر را هم برای ایام عید اضافه کردیم، اما متاسفانه برخی از رسانه‌ها با این استدلال که سهمیه سه دوره 80 لیتری است، بنزین عید را 20 لیتر اعلام کردند در حالی که این برداشت اشتباه بود ، در جواب ايشان بايد گفت برداشت رسانه ها نادرست نبود بلكه اعتراضات مردم با شعور ايران زمين باعث اين گرديد كه شما بصورت كاملا دستپاچه به حساب دودوتا چهارتا كردن سهميه بنزين بتوانيد راهي براي برون رفت از اين گفته خود باشيد.
اين كه در اين حكومت هرگز كسي جرات اين را ندارد كه بگويد من اشتباه كردم و همواره به توجيه ميپردازند چيز تازه اي نيست ، همانگونه كه رهبر حكومت اسلامي در روزهاي نخست پس از انتخابات اگر روزهاي بعداز آن را پيش بيني ميكرد هرگز از دولت كودتا حمايت نمينمود اما هرگز در اين حكومت كسي جرات اين را ندارد كه بگويد من اشتباه كردم و راه توجيه را خوب بلد هستند اما توجيه فقط سبب بي اعتمادي بيشتر مردم به حكومت ميشود كه در حال حاضر اعتماد غاطبه مردم به اين حكومت به نزديكي هاي صفر رسيده است و فقط اندك طرفداراني سانديس خور باقي مانده اند كه بدون شك با اين قضايا و گراني احتمالي پيش رو آن تعداد اندك طرفداران نيز روي به سوي جنبش سبز خواهند آورد.
اما نكته جالب توجه در سخنان اين سردار سپاه ( همچون ديگر سرداران سپاهي قدرت طلب و نه قشر عظيم سپاهيان عزيز كه جزو قاطبه بزرگ مردمي هستند) اين است مه ايشان فرموده اند طبق قانون به كاهش سهميه سوخت مبادرت ورزيده اند !؟ كدام قانون ؟ قانون خود نوشته ؟ (خود گويي و خود خندي ) شكي نيست كه با اين روشهاي حكومت اسلامي در تعيين سوخت ، گراني و ايجاد تورم به صورت سقوط آزاد در سراشيبي سقوط قرار گرفته است ، بي گمان بايد سال 89 را سال بحرانهاي پياپي براي حكومت اسلامي عنوان نمود.


هیچ نظری موجود نیست: