۱۳۸۸/۰۸/۰۳

حذف يارانه ، پايان شيشه عمر حكومت اسلاميهنگامي كه حكومتها در فشار باشند ، امكان تفكر سالم را ندارند و اگر در حكومتها ديكتاتوري حاكم باشد كه ديگر تفكر رو كور سويي ميرود ، در اين شرايط ، حكومت سعي در آن ميگيرد تا فشار را بر مخالفان افزايش دهد ، خواه با گرفتن ماليات بيشتر يا با افزايش قيمت اجناس ، در اين شرايط واحد پولي كشور رو به قهقرا ميرود ،‌نمونه بارز آن كشور آلمان نازي كه در زمان جنگ جهاني دوم هر يك دلار آمريكا برابر بود با چيزي در حدود هجده هزار مارك آلمان (ايرج مستعان - مترجم كتاب جنگ جهاني دوم) و يا كشور يوگسلاوي سابق و ديگر كشورها از اين دسته هستند اما حكومت اسلامي علاوه بر اينها يك كار عجيب و خارق العاده صورت گرفته است و آن حذف يارانه يا سوبسيد مي باشد !؟ در هيچ كجاي دنيا و در هيچ دوره اي سابقه نداشته است كه كشوري براي فشار بر مردم خويش به حذف سوبسيد روي آورد چرا كه نيك ميدانند اين كار اثر بسيار مخربي دارد و به واقع ساعت مرگ حكومت ها را نزديك تر مي كند و عجبا كه به اصطلاح روشنفكران حكومت اسلامي به اين نكته واقف نبوده اند و در راه پايان اين ساعت سقوط آزاد را انتخاب نموده اند همان پروژه بسيجي بي ترمزي كه در زمان جنگ به راه انداختند و نتيجه اش شكستي بزرگ براي ايشان بود به قولي اين فرار به جلو باعث شكسته شدن شيشه عمر حكومت اسلامي نيز خواهد بود ، حال بايد منتظر ماند و ديد آيا عقلاي اين جناح چاره اي خواهند انديشيد و يا اينكه ...
به هرجهت چيزي كه هست با اين كار ، ديگ جوشان مردم به مرز انفجار خواهد رسيد و البته آن تعداد اندك طرفداران حكومت نيز از آن روي گردان خواهند شد و دادن سوبسيد فقط به طرفدران حكومت نيز چاره كار نخواهد بود كه از مقدار آن نيز خواهد كاست چون باجگيران همواره خواهان باج بيشتر خواهند بود و در نقطه صفر و در هنگام نياز باج هاي گرفته را فراموش مي نمايند و براي نجات خويش به سويي پناه مي برند نمونه بارز آن ميليشا هاي صدام حسين كه هرچه توانستند از صدام خوردند و در هنگام نياز او تنهايش گذاشتند حال بايد منتظر ماند و ديد كه اين حذف يارانه و يا سوبسيد عملي خواهد شد يا نه

۲ نظر:

ناشناس گفت...

دوست عزیز در 1923و در خفتی که آلمان وقت در اون زمان به سان حال امروز ما تحمل می کرد اسکناس دو میلیارد مارکی چاپ شد که قدرت خرید دو مارک قبل جنگ رو داشت و با تدابیر هوشمندانه دولت بی هوش جمهوری اسلامی میریم که رقم دویست میلیارد تومان به کوری استکبار جهانی رو بر اسکناس چاپ کنیم تا بگوییم ما می توانیم

ناشناس گفت...

حذف یارانه یک حرکت صحیح و اجباری اقتصادی برای دولت است. دولت راهی جز این ندارد و اگر می توانست عقب می انداخت. اما با نظر شما در مورد نتایج آن موافق هستم.