۱۳۸۸/۰۵/۱۹

آيا واقعيت دارد ؟ قصاص ماموران تجاوزگر!؟در اخبار غير موثق و در گفته ها و شنيده ها خبر از اين قرار است كه در صورت واقعيت داشتن عمل تجاوز و لواط به وسليه نيروهاي خودسر، در زندانها و بازداشتگاه ها ، بر اساس قوانين اسلامي ، به قصاص محكوم خواهند شد !؟!؟ براستي اين را چگونه ميتوان جواب داد !؟ منظور از قصاص چيست ؟؟ اميدوارم كه اين خبر از پايه و اساس درست نباشد !؟ آيا بايد منتظر اتفاقاتي زشت تراز زشت باشيم ؟؟ اين قوانين و فرامين از كجا صادر ميشود!؟ آيا غير از اين است كه رو به ناكجا آباد مي رويم !؟ اميدوارم كه براي اين سوال كسي باشد كه يك چواب قانع كننده بدهد!؟

هیچ نظری موجود نیست: