۱۳۸۸/۰۵/۱۵

خانه روزنامه نگاران را بستند - مجموعه گزارش و عكسهاي امروز پنجشنبه 15 مرداد مقابل انجمن

آقاي شمس در حال صحبت هستند سمت چپ ايشان پروين امامي و در سمت راست بدرالسادات مفيدي ، ابوالحسن مختاباد ، عزرا فراهاني ديده ميشوند

امروز صبح پنجشنبه قرار بود كه در محل انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران ، نوبت دوم مجمع عمومي انجمن صنفي برگزار شود ، اما به گفته شاهدان و دوستاني كه در محل حضور داشته اند با درب بسته پلمپ شده مواجه شده اند ،‌هرچند ديشب تعدادي از دوستان به اين امر پرداتخ بودند كه انجمن پلم پده است ، اما گزارشها حكايت از آن دارد كه تعداد بسيار زيادي عليرغم آنكه مي دانستند خانه روزنامه نگاران پلمپ شده است باز هم آمده بودند. آمده بودند تا بگويند ، ما همچنان ايستاده ايم و از خانه خود دفاع ميكنيم ،‌هرچند كه بي خانه شده ايم ،‌ گزارش ها حكايت از آن دارد كه خانم بدرالسادات مفيدي ابتدا در مورد اينكه چگونه ديشب ماموران آمدند و از محل عكس برداري نمودند و سس اقدام به پلم آن نموده اند ، ‌حتي شركت تعاوني كه اصلا ربطي به امور اداري انجمن ندارد را نيز پلمپ نموده اند !؟اين گزارش مي افزايد در ادامه آقاي ماشاالله شمس الواعظين براي حاضرين صحبت نموده اند و ابتدا از جمعيت حاضر مي خواهند كه براي شادي روح خبرنگار شهيد ، عليرضا افتخاري يك دقيقه سكوت و يك فاتحه بخوانند و در ادامه از اينكه در ساعت غير اداري خانه روزنامه نگارن را پلمپ كرده اند انتقاد نموده اند ، وي ادامه داده اند كه دقيقا شب قبل از برگزاري مجمع اين خانه را مي بندند معلوم است كه چه هدفي را دنبال ميكنند ، آقاي شمس ادامه داده اند كه شخصا از طريق مجاري قانوني پيگير اين مسئله خواهند بود تا بدانند كه آقاي مرتضوي بر چه اساسي دستور پلمپ اين خانه را كرده اند. گزارش مي افزايد كه در ادامه خبرنگاران حاضر در محل اقدام به امضا نمودن درب ورودي انجمن نموده اند تا سندي باشند به يادگار. در گزارش آمده است كه در اين تجمع تعدادي بيش از يكصد نفر در اين محل حضور داشته اند كه با توجه به اينكه ميدانستند كه انجمن بسته شده است و باز هم آمده اند جاي تقدير دارد. از چهره هاي شاخص آقاي ماشالله شمس الواعظين ، عمادالدين باقي ، بدرالسادات مفيدي ، عليرضا رجايي ميتوان نام برد.
هیچ نظری موجود نیست: