۱۳۸۸/۰۵/۲۲

جواب شتاب زده رئيس مجلس به چه دليل ؟


تنها يك روز پس از نامه آقاي كروبي به آقاي هاشمي ، خبر از مجلس رسيد كه رئيس مجلس هيئتي را براي بررسي و تحقيق در اين مورد تهيه نموده است و اين هيئت با سرعتي مثال زدني ، همانگونه كه وزارت كشور توانست در كمتر يك روز 40 ميليون راي را بشمارد ، اين گروه نيز درعرض يك روز موفق به كشف اين موضوع شد كه مسئله تجاوز به زندانيان در زندانها اساسا دروغ است ، اما در كمال ناباوري ، آقاي لاريجاني ، دكتر لاريجاني ، پس از پايان اين تحقيقات ، از آقاي كروبي درخواست نمود كه اگر مدركي دارد عنوان نمايد !؟ لذا راقم بر آن شد تا از آقاي لاريجاني كه گويا دكتر هم هستند ، سوالي بنمايد ، آقاي دكتر لاريجاني نميدانم كه آيا تابحال مورد تجاوز قرار گرفته ايد يا نه !؟ اما حداقل اين است كه ظاهرا شما داراي مدرك دكترا (هرچند فلسفه است ونه پزشكي) هستيد، فرق نميكند چه رشته و با چه گرايشي ، منظور اين اين كه آنقدر سواد داشته ايد كه توانسته ايد دكترا بگيريد ، لذا ، نيك ميدانيد كه از نظر روانشناسي كسي كه مورد تجاوز قرار مي گيرد ، شرم از آن دارد كه اين مسئله را بيان كند ، اما به هرجهت اين امكان دارد كه حداقل يكبار و با اصرار نزديكان به اين موضوع و البته در خفا اعلام كند ، لذا منظور شما از اينكه خواهان مدرك هستيد ، آيا اين انتظار را داريد كه افرادي كه مورد تجاوز قرار گرفته اند به صحن علني مجلس آورده شوند و در مقابل دوربينهاي شما اقرار به اين موضوع نمايند !؟ و يا اينكه اتظار داريد يك نامه بلند و بالا بنويسند و زير آن اسم و آدرس و مشخصات خويش را اعلام نمايند و بگويند كه مورد تجاوز قرار گرفته اند !!! و سپس اين نامه در اختيار همگان قرار گيرد تا آن ته مانده آبروي ايشان نيز بر باد فنا برود ؟؟؟ آقاي لاريجاني فقط لحظه اي خود و يا يكي از نزديكان خود را به جاي اين عزيزاني قرار دهيد كه مورد تجاوز واقع شده اند

هیچ نظری موجود نیست: