۱۳۸۸/۰۶/۰۸

آزموني سخت پيش روي نمايندگان مجلس


براساس اصل 87 قانون اساسي جمهوري اسلامي ، رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. و تاهنگامي كه نوتاند اين راي اعتماد را از نمايندگان مجلس كسب كند ؛ دولتي نيز تشكيل نخواهد شد. اما يك نكته بسيار اساسي وجود دارد و آن اينكه اگر نمايندگان مجلس دوبار به هيئت دولت پيشنهاد شده به مجلس راي اعتماد ندهند آن دولت از درجه اعتبار ساقط ميشود و دوباره بايد انتخابات برگزار گردد. لذا اين آزمون پيش روي نمايندگان مجلس است تا ، به هر روش كه خويش صلاح ميدانند ، در اين آزمون شركت نمايند ، و البته اين نكته را نيز در نظر داشته باشند كه مردم ايران به دقت يك به يك نمايندگان را زير نظر دارند تا ببينند كه نمايندگان در اين آزمون چگونه شركت خواهند نمود ، نمايندگان نيز بايد در نظر داشته باشند كه انتخابات نمايدگان مجلس نيز نزديك است و ايشان به راي مردم نيازي مبرم دارند ، البته از گوشه و كنار نيز شنيده ميشود كه نمايندگان قصد آن دارند تا مجلس را از اكثريت خارج نمايند ، حال بايد منتظر ماند و ديد كه نمايندگان مجلس ميتوانند از اين آزمون بزرگ سربلند بيرون بيايند !؟

هیچ نظری موجود نیست: