۱۳۸۹/۱۰/۱۵

آيا در حكومت اسلامي و در ميان سران حكومت اختلافي نيست ؟
چندي پيش خبري در خيابان بهشت درج شد مبني بردرگيري لفظي آيت الله خامنه اي و آقاي احمدي نژاد كم نبودند افرادي كه به اين خبر خنديدند و حتي آنرا مسخره پنداشتند و منبع خبري را حويا شدند . اما حالا پس از گذشت كمتر از چهار ماه از تاريخ انتشار مطلب خيابان بهشت ، به اخبار منتشر شده در داخل ايران توجه فرماييد.

انتقاد خطيب نماز جمعه آيت الله احمد جنتي از برخی عزل و نصب‌های دولت اما هنوز سه روز از اين انتقاد دبير شوراي نگهبان نگذشته بود كه خبر رسيد منوچهر متكي در حالي كه به دستور خود رئيس جمهور و حامل نامه اي از سوي محمود احمدي نژاد براي رئيس جمهور سنگال بوده است بركنار شده است .

از طرفي محمود احمدي نژاد اعلام كرد كه منوچهر متكي قبل از سفر به سنگال از بركناري خود خبر داشته است .اما منوچهر متكي ضمن غير حرفه اي خواندن خبر عزل خود عنوان ميكند كه خبر عزل خود را از رئيس جمهور سنگال شنيده است .

يكي از نمايندگان تندرو و حامي دولت (حجه الاسلام حميد رسايي) از خبر قريب الوقوع بركناري حيدرمصلحي ، مرضيه وحيد دستجردي ، صادق محصولی، مسعود میرکاظمی و وحیدی خبر داد با توجه به اين خبر (خانم دستجردي همسر آقاي شريعتمداري مديرمسئول روزنامه كيهان هستند ) بايد منتظر اختلافات بين روزنامه كيهان ارگان رهبر جكومت اسلامي و دولت باشيم .

از طرفي مجلس براي جلوگيري از قدرت و اختيارات رئيس جمهور دست به كار ميشود و بزرگترين فراكسيون مجلس (فراكسيون ورزش) طرح ادغام سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت بدني را به فوريت به انجام ميرساند و حتي كليات آن را عليرغم مخالفت شديد دولت و همپيمانانش به تصويب ميرساند.

اما هنوز اين اختلافات در حال انجام است كه خبر ميرسد محمود احمدي نژاد چهارده مشاور عالي خود را بركنار ميكند. اما كار به همينجا هم ختم نميشود چيزي كه مشخص است در بين اين چهارده مشاور نام مهدي چمران نيز به چشم ميخورد كسي كه همواره از محموداحمدي نژاد حمايت مينموده است .

با فاصله اي چند روزه و توهين آميز دفتر رياست جمهوري از مهدي چمران عذرخواهي ميكند. اما در عين حال توپ رابه زمين مجلس مي اندازد تا چمران را با نمايندگان مجلس در اندازد.

ار طرفي ديگر نمايندگان مجلس طرحي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن اختيارات رئيس جمهور را باز هم كمتر كنند و ان اينكه انتخاب رئيس كل بانك مركزي توسط نمايندگان مجلس انجام ميشود. اما در همين حال وزير اقتصاد دولت احمدي نژاد اعلام كرد كه در هيچ كجاي دنيا مرسوم نيست كه رئيس بانك مركزي توسط مجلس انتخاب شود (كسي نيست به ايشان بگويد در هيچ كجاي دنيا نيز مرسوم نيست كه با تقلب پيروز انتخابات شد - مردم را در خيابانها كشت - دانشجويانازاديخواه را زنداني كرد- روزنامه نگاران ازاد انديش را زندان افكند - ازاد انديشان را به اعدام محكوم كرد و ....).

حال با توجه به اين اخبار و اين سخنان آيا در حكومت اسلامي و در ميان سران حكومت اختلافي نيست ؟

هیچ نظری موجود نیست: