۱۳۸۹/۱۰/۱۹

براي شيوا نظر آهاري ، كه تو عاشق چرايي

http://4.bp.blogspot.com/_f6O50viqKjA/THU47Tb_YEI/AAAAAAAAAM8/OLKHzBxJkrc/s1600/Shiva_nazarahari.jpg
شعبه 36 دادگاه تجديد نظر استان تهران ،‌شيوا نظر آهاري را به تحمل چهار سال حبس تعزیری ، تبعید به زندان شهر کرج و ۷۴ ضربه شلاق محکوم كرد. اما به كدامين گناه ؟ بر آن شديم تا جرايم شيوا را برشماريم
1 - دبيركميته گزارشگران حقوق بشر
2 - قصد شركت در مراسم تدفين آيت الله العظمي منتظري
3 - سخنگوي گزارشگران حقوق بشر
4 - دفاع اززندانيان سياسي
5 - فعال حقوق كودكان كار
6 - عضو كمپين يك ميليون امضا
7 - روزنامه نگار
8 - وبلاگ نويس
9 - دانشجو
براستي آيا موارد برشمرده فوق براي هر شخصي افتخار است يا جرم؟
به جرات ميتوان گفت كه در ايران هركسي نامي از حقوق بشر مي آورد نام شيوا نظر آهاري هم با آن مي آيد. آيا مطالبه حقوق بشر جرم است ؟
شركت در مراسم تدفين طبق سنن اسلامي كه حكومت اسلمي داعيه آن است امري پسنديده است اما اينكه شيوا را به جرم قصد شركت . نه اينكه شركت دستگير كنند جاي تعجب فراوان دارد.
اينكه سخنگو بودن جرم باشد يا نه يك چيز است اما اينكه سخنگوي گزارشگران حقوق بشر بودن يك چيز ديگر، آيا سخنگوي حقوق بشر بودن جرم تلقي ميشود؟ در كدام قانون در كدام محكمه؟
دفاع از زندانيان سياسي ، در دامين مكتب در كدامين كشور شخصي را به جرم دفاع از زندانيان سياسي بازداشت ميكنند؟ حكومتي كه ادعا ميكند نداني سياسي ندارد ادعا ميكند ازادترين كشور جهان است مدافع زندانيان سياسي را بازداشت ميكند.
كسي كه در زمينه دفاع از حقوق كودكان كار به فعاليت مشغول است در همه جاي دنيا مورد احترام است و قابل ستايش اما هرگز در تصور نميگنجد كه در كشوري كه ادعايش اين است كه ام القراي جهان اسلام است اين چنين چيزي جرم باشد
عضويت در كمپين يك ميليون امضا جهت گرفتن حق برابري براي زنان در هركشوري مورد احترام است اما در حكومت اسلامي .....!؟!؟!؟
يكي از نابخشودني ترين گناهان در حكومت اسلامي روزنامه نگار بودن است گواه آن نيز اينكه حكومت اسلامي به عنوان بزرگترين زندان روزنامه نگاران در جهان معرفي شده است.
در حكومت اسلامي اگر روزنامه نگار باشيد و وبلاگ نيز داشته باشيد گناه شما دو چندان است ، چون به دو فعل غير قابل بخشش روي آورده ايد.
اما اگر روزنامه نگار باشيد ، وبلاگ نويس هم باشيد و دانشجو هم باشيد از ديدگاه حكومت اسلامي مفسد في الارض محسوب ميشود چرا كه سه گناه بسيار نابخشودني را مرتكب شده ايد
بيچاره شيوا و بيچاره تر شيواها
از همه اينها بدتر اين است كه وكيل شيوا (شادي صدر) را يكروز پس از خودش بازداشت كردند كه اين خود نيز يكي از تعجب برانگيز ترين رخداد هاي داخل حكومت اسلامي است

ياد شعر عراقي افتادم

به كدام مذهب است اين ؟
به كدام مكتب است اين ؟
كه كشند عاشقي را
كه تو عاشق چرايي

هیچ نظری موجود نیست: