۱۳۸۸/۱۰/۰۹

حكومتي كه ساختارش با يك سوت و كف ميشكند !؟

چه شده است اين حكومت را ؟ چه كرده است اين جنبش با اين حكومت ؟ حكومتي كه ساختارش ، اركان نظامش ، هست و نيستش با يك سوت بر باد ميرود ، آيا براستي حكومتي كه با يك سوت و يك كف از بين ميرود لياقت ماندن را دارد ؟ براستي تمامي اين غوغا سازي ها ، دعوت هاي ملتماسنه از مردم ، اجبار كاركنان به آمدن به تظاهرات امروز (9/10/88) همگي از براي ساختار شكسته شده است؟ تبليغات نخ نماي حكومتي براي چيست ؟ در روز عاشوراي حسيني ، فرمانده نيروي انتظامي سردار احمدي مقدم (باجناق آقاي احمدي نژاد) اظهار نمودند كه در روز عاشورا از هيچ سلاح گرمي استفاده نشده است !؟ و هيچ كسي هم كشته نشده است !؟ هنوز كلام اين سردار منعقد نشده بود كه سردار رادان (فاتح زندان كهريزك) طي سخنان مبسوطي اظهار نمودند كه در روز عاشورا 4 نفر كشته شده اند ، هنوز در هنگامه سخنان جناب سردار رادان بوديم كه فرمانداري تهران اعلام نمود 5 نفر در روز عاشورا كشته شده اند اما فردراي عاشورا خبر رسيد كه 8 نفر كشته شده اند !؟ تزوير - ريا و دروغ در اركان حكومت نهادينه شده است هركسي سازي ميزند و دروغ خود را ميگويد توگويي مردم ايران ساده انگارانه هرآنچه حكومت بگويد مي پذيرند ، غافل از اينكه مردم ايران بسيار باهوش تر از آني هستند كه اين ترفندهاي نخ نما را باور كنند ، از همه بد تر اينكه داستان كي بود كي بو من نبودم را نيز حضرات به راه انداخته اند و ميگويند يك نفر در تصادف فوت نموده است !؟ يك نفر از پل پرت شده است !؟ يك نفر تير خورده است !؟ و ..... و گويا مردم خودشان خودشان را كشته اند تا گردن حكومت اسلامي بياندازند !؟ خود گويي و خود خندي ؟؟؟ فيلمهاي تهيه شده توسط مردم غيور ايران زمين تمامي دروغ پردازي هاي حضرات را برملا ساختند خصوصا جنايتي كه توسط وانتهاي نيروي انتظامي در ميدان وليعصر رخ داد و دروغ پردازي هاي حكومت اسلامي را بيش از پيش بر ملا ساخت.
عجبا كه سردار احمدي مقدم نيز امروز طي سخنان گهربار جديدي ، اعلام نمودند كه خودروي نيروي انتظامي كه مردم را زير گرفته است سرقتي بوده است !؟ از اين به بعد ديگر با تظاهركنندگان مدارا نخواهد شد !؟ و در خاتمه نيز خبرنگاران را تهديد كرد كه سوالات انچناني نبرسند وي حتي خبرنگاران را با بازجو مقايسه كرد.
آقاي احمدي مقدم بر خود به عنوان يك خبرنگار ، هرچند دور از وطن ، واجب ميدانم كه جواب گستاخي هاي شما را بدهم و اميدوارم كه امعه خبرنگار ينيز به كار اقدام كنند و جواب شما را بدهند:
1 - راننده مزبور لباس پليس هم بر تن كرده بود آيا لباس را نيز دزديده بوده است ؟ در ثاني دزد به كاهدان زده است كه از ميان اين همه خودرو خودرو نيروي انتظامي را بدزدد ؟ و در حالي كه هزاران هزار پليس در آنجا وجود داشته اند نتوانستند جلوي خودرو سرقتي را بگيرند ؟ دروغ تا كجا ؟ سيف نام سردار كه بر شما نهاده شود سرداران ايراني همگي راست گو و درست كار بوده اند پس شما سردار نيستيد .
2 - فمايش شما در مورد مدارا به مردم است !؟ واويلا كه مردم را ميزنيد ، ميكشيد ، شكنجه ميكنيد و تجاوز ميكنيد و دست آخر هم حرف از مدارا ميزنيد ؟ كدام مدارا؟ وقات را سر كشيده ايد و حيا را قي كرده ايد شوربختانه
3 - آقاي احمدي مقدم گويا رسالت خبرنگاران را فراموش كرده ايد !؟ خبرنگار كارش پرسيدن است و البته اين حق را دارد كه از شما به عنوان مسئول سوال كند و البته حق دارد كه از شما بازجويي كند اين حق طبيعي خبرنگاران است و گويا شما اين حق را ناديده گرفته ايد.
اما اگر به واقعه روز عاشورا برگرديم ، حضرات حكومتي كارناوال وا مصيبتا در روز چهارشنبه به راه مي اندازند كه ساختار حكومت شكسته است و به عاشورا بي احترامي شده است !؟ حضرات فراموش كرده اند كه در روز عاشورا و طبق شواهد بسياري از مردم و البته سيماي حكومتي ايران در چندين نوبت به پخش عده اي از طرفدارانشان نمودند كه در خيابان ها شعارهايي در حمايت از آقاي خامنه اي و نه امام حسين ميدادند !؟ آيا اين كار حرمت شكني نبود ؟ هنگامي كه مزدوران حكومتي با فرياد حيدر به جان مردم بي دفاع مي افتادند حرمت شكني در روز عاشورا نبود !؟ نقشه هاي نخ نمايي حضرات به حدي رسيده است كه روز سه شنبه در شهرهاي مختلف به راهپيمايي حكومتي مي پردازند و در فرداي آنروز مردم را از شهرهاي دور و نزديك به تهران مي آورند تا در تهران به راهشيمايي پر شور مردم تهران !!!! بپردازند . هيهات كه اين تبليغات نخ نما شده است و مردم ايران بسيار با هوشتر از آن هستند كه به اين تبليغات حكومتي توجهي هرچند اندك داشته باشند. حتي شنيده شده است كه با پول ، وعده و وعيد مردم را به تظاهرات فرا خواندهاند ، دانش آموزان را از سر كلاس درس به تظاهرات فرا خوانده اند ، بيچاره حكومتي كه با ترفند بخواهد چند صباحي بيشتر حكومت كند !؟!؟
اما اين را بايد حضرات حكومت اسلامي بدانند كه با كفر ميشود حكومت كرد اما به ظلم نه

هیچ نظری موجود نیست: