۱۳۸۸/۰۹/۲۰

آيا حكومت اسلامي در سراشيبي سقوط است ؟

[27.jpg]

در هنگامه 16 آذر ، اين سوال پيش آمده است كه آيا براستي حكومت اسلامي در سراشيبي سقوط قرار گرفته است ؟ توجه كنيد ؛ حكومت اسلامي دانه به دانه در حال سوزاندن بليط هاي خويش است براي بقا ، از مقامات بالاي حكومتي شروع كرد ، از بالاترين مقامات نظاي استفاده نمود ، از بسيج خرج نمود ، از سپاه نهايت سوء استفاده را نمود ، حالا نوبت به دانشجويان دانشگاه امام صادق رسيده است راستي بلسط بعدي حكومت براي سوختن چيست ؟
شكنجه گاهي كه نام دانشگاه برخود نهاده است و از تقدس امام صادق استفاده ميكند ،‌ اين مركز آموزش نيرو ، در روز دانشجو به دانشگاه هاي ديگر نيرو ميفرستد با چوب و چماق و گاز اشك آور به جان دانشجويان افتاده و آنها را به خاك و خون كشند ،‌ دانشجويان را بازداشت كنند و دانشجويان آزادي طلب را از پشت بام ساختمانهاي دانشگاه ها به پايين پرتاب كنند ،‌ از همه اينها بدتر آنكه اين گروه متخاصم در روز 17 آذر نيز به دانشگاه ها و خصوصا به دانشگاه تهران حمله ور شده شيشه هاي دانشكده فني (اين دانشكده جزو آثار ملي محسوب ميشود و زير نظر سازمان ميراث فرهنگي قرار دارد) را مسشكند و به داخل آن گاز اشك آور پرتاب ميكند و در نهايت قصاوت قلبي به دانشجويان دختر حمله ور ميشوند ،‌ وضع در بيرون دانشگاه ها از اين هم بدتر بود به حدي كه به گفته يكي از شاهدان كه نخواست نامش فاش شود و در حالي كه با گريه سخن ميگفت ديده بود كه دختري حدودا 14 ~ 15 ساله چگونه توسط دژخيمان چماق به دست حمومت اسلامي چگونه مورد لگد قرار گرفته بود ،‌شاهد مورد نظر اضهار داشت كه دخترك آنقدر كتك خورده بود كه همچون يك تكه گوشت بود كه ديگر نه رمقي براي دفاع داشت و نه تواني براي ناله كردن در آن سردي هوا از فراواني كتك تمامي بدنش كرخ شده بود و مردم خوش غيرت به كمك دخترك نيامدند و اين شاهد نيز كه به كمك رفته بود مورد ضربات باتوم پليس ها !!!!! قرار گرفته بود.راستي سخن از پليس به مبان آمد ،‌ در فرهنگ لغات اصطلاحات عامه وقتي كه به كلمه پليس بر مي خوريم آمده است : حافظ جان و مال مردم ،‌راستي آيا نام پليس با وظايفش در حكومت اسلامي سنخيت دارد ؟ براستي پليس حامي مردم است يا حامي دژخيمان حكومت اسلامي ؟ به گمان سازمان پليس بين الملل بايد نسبت به خدشه وارد آمدن به نام پليس توسط حكومت ايران بايد به دادگاه هاي صالحه شكايت نمايد.
بر همين اساس فرصتي كوتاه دست داد تا با آقاي پيتر بوسكو جانسون كه 12 سال در ايران سفير بود است مصاحبه اي كوتاه داشته باشم ،‌ از آقاي جانسون در مورد اين حركات حكومت اسلامي سوال كردم ، اينكه آيا حكومت اسلامي در سراشيبي سقوط قرار گرفته است ؟ آقاي جانسون گفت حكومت ايران در حال خراب كردن تمامي پل هاي پشت سر خود است ، هرگز در طول اين سالها نديده بودم كه حكومت ايران تا به اين حد از عدم محبوبيت چه در داخل و چه در خارج از ايران قرار گفته باشد ، حكومت ايران در حال نابودي تمامي پل هاي پشت سر خويش است ، حتي امروزه بسياري از شخصيت هاي مطرحي كه در حكومت اسلامي از اين رژيم حمايت ميكردند يا مخالف شده اند و در زندان آرميده اند و يا به حاشيه رانه شده اند ، حلقه موافقان حكومت اسلامي به شدت كوچك شده است ، به نحوي كه در تمامي سطوح قدرت در ايران اختلاف به وجود آمده است ،‌ در بين نيروهاي نظامي اختلاف وجود دارد و اكثريت قاطع مردم نيز از حكومت روي گردان شده اند ، از آقاي جانسون دليل شدت برخورد با مردم را سوال كردم ،‌ ايشان جواب دادند ،‌حكومت هايي كه به سراشيبي سقوط ميروند هرچه به سقوط نزديك تر شوند شدت برخورد با مردم را نيز بيشتر ميكنند ، در حال حاضر من شدت برخورد با مردم ايران را در سطح بسيار بالايي ميبنم و اين ميتواند شايد نتيجه همان مطلبي باشد كه به شما گفتم .از آقاي جانسون سوال كردم كه اين سراشيبي تا چد حد است و آيا اميد به بازگشت وجود دارد ؟ آقاي جانسون گفت به طور دقيق نميتوان به آن پاسخي داد ، اما چيزي كه هست حكومت بسيار ترسيده است و كلا حكومت هايي كه ميترسند به خشونت روي مي آورند ، من خشونت در حكومت اسلامي را بسيار بالا ميبينم . اما در مورد امكان بازگشت چيزي كمتر از 10 درصد وجود دارد
از آقاي جانسون در مورد چگونگي شرايط بازگشت سوال كردم ، آقاي جانسون گفتند به گمان شرياط براي بازگشت بسيار سخت تر از آن است كه بتوان به آن پاسخ داد ، در درجه اول بايد يك آشتي ملي انجام شود ، تمامي زنداني هاي سياسي بدون قيد و شرط ازاد شوند ، رهبر ايران رسما از تمامي مردم ايران عذرخواهي كند به خسارت ديده گان خسارت داده شود نيروي هاي شبه نظامي كه به مردم هجوم بده اند برچيده شوند انتخابات دوباره و در فضايي آزاد برگزار شود سران ايجاد خشونت ها بر عليه مردم محاكمه شوند
از آقاي جانسون سوال كردم آيا اين شرايط امكان دارد كه به وقوع بپيوندد ؟ وي گفت من گفتم شرايط بسيار سخت است اما اگر رهبر ايران بخواهد رهبر بماند و بر ايران حكومت كند هيچ راهي غير از اين وجود ندارد
وي در خاتمه براي جنبش سبز ايران آرزوي موفقيت نمود
پس از پايان مصاحبه به اين فكر فرو رفتم راستي آيا ميتوان اميد وار بود كه شرايط نامبرده شده توسط رهبر انجام شود ؟ يا اينكه حكومت به سراشيبي سقوط حمله ور ميشود ؟؟؟

هیچ نظری موجود نیست: