۱۳۸۸/۱۰/۱۳

نامه محرمانه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به 5 نهاد حکومتی

این نامه لحظاتی پیش از ایران و از یک منبع کاملا موثق به دست بهشت رسید :

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه محرمانه ای به 5 نهاد:اطلاعات بیت رهبری و حفاظت اطلاعات نا جا وسپاه .دفتر دادستانی وقوه قضائیه اسامی افراد زیر را به عنوان بدنه رهبریت فتنه درکشور اعلام کرده وگفته است این افراد برخی از کشور گریخته اند وبرخی در زندان بسر می برند وبرخی نیز هنوز دستگیر نشده اند.لذا انهایی که در زندان بسر می برند را تحت الحفظ نگهداریدوبقیه را دستگیر کنید وانهایی که درخارج هستند را با تشکیل تیم ترور خارج ار ایران بکشید. امير زماني نيا ، محمود زماني قمي ، محمد رضا زهدي [i: جلال توكليان ،خسرو تهراني ، رضا تهراني ، جلال جلالي زاده ، حميد رضا جلايي پور،مهرنوش جعفري، اسحق جهانگيري سيد صفدر حسيني ، سيد محمود حسيني ، امير حسين آبادي ، غلامرضا حسن آبادي ، بهرام حسن زاده ، محمومد حسيني نيا، الياس حضرتي ، ، عليرضا حقيقي ،علي خاتمي،، مصطفي خانزادي،هادي خانيكي ، علي اصغر خداياري ، علي خدابخش ،حسين خليلي اردكاني ، ابولقاسم خوشرو ، علي خوشرو ، نادر داودي ، ابراهيم خليفه سلطاني ، ابراهیم مهتری,محمد دادخواه ، محمد دادفر ، خشايار ديهيم [ محمد سلامتي، حسين سليمي ، هادي سمتي . علي اصغر سيد آبادي ، حميد سيدي ، سيد اصغر شاپوريان ، محمد شامخي ، ولي اله شجاع پوريان ، شهلا شركت ،رضا شريفي،، محمد شريعتي دهاقاني ،اسماعيل دوستي، محمدحسين شريف زادگان ، كاظم شكري ، علي شكوري راد ،احمد شيرزاد ، احمد شيخ زاده ، علي شيخ زاده ، سعيد شيركوند ،شعبان شهيدي مودب، محمود صارمي، حسين صادقي ، علي صالح آبادي ، نادر صديقي ، بهروز صحابه ، غلامرضا صحرائيان ، محمد صدر ، احمد صدري ، محمود صدري ، ،علي صوفي،مجيد صيادي ، خسرو طالب زاده ، محمود طالقاني نژاد ، محمد دادفر ، خشايار ديهيم احمد نراقي ، محمد نعيمي پور ، علي محمد نمازي ، كامبيز نوروزي ،صادق نوروزي، [ عبدالواحد موسوي لاري ، مير طاهر موسوي، [: محمد تقي فاضل ميبدي ، محمد فاضلي ، حميد فيض آبادي ، علي فرامرزيان ، احمد قابل ، هادي قابل ، حسين قاضيان ،ابوالفضل قدياني، خسرو قديري ، جواد قديمي ذاكر ، رحمانقلي قلي زاده ، علي قنبري ، محمد قوچاني ، حسين كاظم پور اردبيلي ، مرتضي كاظميان ، رحيم كركه آبادي ، غلامحسين كرباسچي ، مهدي كرباسچي ،ابوالفضل كزازي، مصطفي كزازي، جميله كديور ، محسن كديور ، منوچهر كديور ، داود كرمي ، مهدي كريمي ، حسين كمالي، فرج كميجاني ، بهمن كميلي زاده ، الهه كولايي ،عباس كوشا، محمد كيانوش راد ، بهروز گرانپايه ، [: محمد عطريانفر ، احمد عظيمي ، عباس عظيمي زاده ، عليرضا علوي تبار ، فريدون عمو زاده خليلي ، مسعود غفاري ، فخرالسادات محتشمي پور ،احمد مسجد جامعي، داود محمدي[ محسن گودرزي

هیچ نظری موجود نیست: