۱۳۸۹/۰۵/۱۲

آيا بر طبل جنگ نواخته خواهد شد ؟


درياسالار مايك مالن طي سخناني اعلام نمود كه ارتش ايالات متحده اين آمادگي را دارد كه به ايران حمله كند ، البته هريك از سياستمداران آنگونه كه دوست دارند به تفسير اين خبر پرد اخته اند اما واقعيت اين است كه ايالات متحده اصلا قرار نيست در خاك ايران سرباز پياده كند (البته در صورت حمله احتمالي) براي اين عمليات 11 نقطه در خاك ايران مشخص شده است و قرار است در صورت حمله احتمالي به اين يازده نقطه حمله شود.
البته اين حمله از هنگامي كه ناوگان يازده گانه نيروي دريايي ايالات متحده هنگامي كه از كانال سوئز گذشت بسيار محتمل گشت و تقريبا از همان زمان بود كه ارتش ايران در آماده باش كامل قرار گرفت (نيروهاي سپاه بيش از يك سال است كه در آماده باش هستند) .
طبق گزارشهاي رسيده از ايران ، يك لشكر كشي پنهاني توسط ارتش ايران در مناطق جنوبي كشور صورت گرفته و خصوصا نيروهاي پدافند هوايي در شهر اميديه حضوري بسيار پررنگ دارند ، بنا به گزارش ناظران محلي اميديه به يك پادگان نظامي تبديل شده است.
اما در عين حال مقامات رسمي ايران همچنان ميگويند كه آمريكا هيچ غلطي نميتواند بكند، آيا ميتوان اين سخنان را باور كرد ؟ از طرفي ديگر ، سخنان درياسالار مايك مالن در شرايطي مطرح ميشود كه تا 29 روز ديگر يكصدهزار سرباز آمريكايي از عراق خارج خواهند شد. و تنها پنجاه هزار سرباز در داخل عراق باقي خواهند ماند. آيا اين امكان وجود دارد كه اين يكصد هزار سرباز آماده براي حمله به نقطه اي ديگر آماده ميشوند؟
آرام حسامي (استاد دانشگاه مونت گومري و كارشمناس مسائل ايران): تا جايي كه من ميدانم آمريكا در سواحل ايران نيرو پياده نخواد كرد ، و تنها نقاط حساس ايران را مورد هدف خود قرار خواهد داد نقاطي همچون مراكز اتمي ، فرودگاههاي نظامي و كلا به مناطق نظامي كه در جهت تجهيز اتمي ايران مشغول هستند خواهد پرداخت ، البته اين را هم بگويم كه بنده گمان نميكنم كه دولت ايران بخواهد كه آمريكا به ايران حمله كند و تصور ميكنم كه دولت ايران حتما با آمريكا وارد مذاكره خواهد شد و شرايط آمريكا را خواهد پذيرفت . آرام حسامي ادامه ميدهد : البته اين را هم بگويم كه اگر ولي فقيه در اين امر دخالت كند اصلا معلوم نيست كه چه خواهد شد. اقاي حسامي گفت ، براي ايران چهار گزينه پيش رو بود تصويب قطعنامه – تحريم – محاصره اقتصادي و حمله نظامي ، در حال حاضر قطعنامه صادر شده است در مرحله قطعنامه ايران ميتوانست با كمترين هزينه اين بحران بر طرف كند اما در مقابل آن قرار گرفت و آقاي احمدي نژاد نيز بتازگي گفت 4 تا كه هيچ 4 هزار تا قطعنامه صادر كنند هيچ چيزي نميشود. مرحله بعدي تحريم بود كه تحريم بسيار بر اقتصاد ايران تاثير بدي خواهد گذاشت. محاصره اقتصادي نيز در حال آغاز است و مرحله بعدي ممكن است كه حمله باشد.
پاتريك كلاوسون كارشناس مسائل خاورميانه معاون موسسه مطالعات خاور نزدیک : من مدتهاست كه گفته ام كه دولت ايران به سمت جنگ پيش ميرود متاسفانه تا وقتي كه آقاي احمدي نژاد در راس اين دولت باشد شكي نيست كه ايران به سمت جنگ پيش خواهد رفت و از آن بدتر اين است كه رهبر ايران هم از اين جنگ حمايت ميكند ، فكر ميكنم سران حكومت ايران هنوز نميدانند كه در مقابل چه قدرتي ميخواهند قرار بگيرند.وي در مورد يكصدهزار سربازي كه تا 29 روز ديگر كشور عراق را ترك خواهند كرد گفت : اين نيروها به ايران حمله نميكنند بلكه بخشي از آن ها به افغانستان ميروند و بخشي ديگر نيز به ناوگان دريايي ايالات متحده مستقر در خليج فارس خواهند پيوست.آقاي كلاوسون در مورد حمله زميني ايالات متحده به ايران گفت ، هنوز زود است در مورد اين گزينه صحبت كنيم.

بارها گفته شده و باز هم ميتوان به عينه ديد كه راهي كه حكومت اسلامي ايران در آن قدم گذشاهته است شباهتهاي بسياري با راه عراق صدام حسين دارد. راستي آيا در خاورميانه شاهد جنگ جديد خواهيم بود ؟ آيا بازهم بر طبل جنگ نواخته خواهد شد ؟

۲ نظر:

ناشناس گفت...

iran will have another war but this timewill be very short because usa is not arak and mola rejim is not strong enoph in case of any atack to iran those sardars and governer head will scape this contry is not same country as before during komany in 1979 when komany atack to iran a lot of things is chaned I think ten persent of peaple will fight for this regim

محارب گفت...

مردم ايران مى‌گويند فاشيسم عمامه پيچ نمى‌خواهيم،
سنگسار و اعدام و دست و پا بريدن نمى‌خواهيم،
حجاب اجبارى، دين اجبارى و حكومت تحميلى نمى‌خواهيم. ‌
برويد، برويد و گورتان را از ايران گم كنيد! …
http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=23808