۱۳۸۸/۱۱/۱۴

25 هزار نيروي نظامي و انتظامي در استاديوم آزادي براي چيست ؟


اخبار رسيده از تهران حكايت از آن دارد كه تنها 75 هزار بليط براي بازي دربي فروخته خواهد شد. اين دحالي است كه استاديوم آزادي گنجايش يكصدهزار نفر را دارد. با اين حساب بايد گفت كه چيزي نزديك به 25 هزار نفر مامور حكومتي در استاديوم و در بين جمعيت حضور خواهند داشت اين مقدار نيرو سواي نيروي هايي است كه در نقاط مختلف زمين در اطراف زمين در بيرون از استاديوم و پشت درهاي استاديوم و البته خيابانهاي اطراف مستقر خوهند بود. به قولي ميتوان گفت حكومت اسلامي ، از اين جمعيت عظيم كه همگي نيز قشر جوان هستند و بالقوه توان هرنوع اعتراضي دارند به شدت مي ترسد ، از همه اين ها كه بگذريم ، تهديدهاي سازمان ليگ كه توسط رئيس سپاهي آن سردار عزيزمحمدي عنوان شده را نيز بايد در نظر داشت ،‌ فرمانده يگان ويژه نيز عنوا ننموده اند كه با معترضين به شدت هرچه تمامتر برخورد خواهد شد !؟ آيا اينها همگي نشان از ترس و وحشت حكومت اسلامي از جوانان ندارد ؟
نكته مثبت اين مسابقه براي جنبش سبز اين است كه در اين مسابقه تهراني ها و شهرستاني ها به هم پيوند ميخورند و در كنار هم هستند و اگر شهرستاني ها صداي اعتراض تهراني ها را ببينند در بازگشت به شهر خويش آموزش هاي خود را عملي ساخته و همچون تهراني ها به اعتراض خواهند پرداخت ، چون از تهراني ها ياد گرفته اند كه چگونه بايد اعتراض نمايند. و اين همان ترس بزرگ حكومت اسلامي است يعني انتقال اعتراض از تهران به شهرهاي ديگر.
از طرفي گويا اين انتفل پيش ار بازي دربي رخ داده است چراكه اخبار رسيده از شهرستان لار حكايت از آن دارد كه شهرستان لار به يك پادگان نظامي مبدل شده است و مردم شهرستان لار اما به شجاعت به اعتراضات خود ادامه ميدهند. حتي گذارش شده است كه نيروهاي حكومتي در شهرستان لار توان مقابله با مردم غيور لار را نداشته و از شهرهاي شيراز و بندعباس كمك خواسته اند ، فرماندهي شيراز جواب رد به فرمانده لار داده و عنوان داشته كه خود درگير مردم شيراز مي باشد و نيازمند كمك مي باشد و نه كمك رساندن و لذا فرمانده شهرستان لار دست به دامان فرمانده بندرعباس شده و از او كمك خواسته است و نيروهاي بندرعباسي آماده حمله به شهرستان لار مي باشند.
حال اگر اين اعتراضات به ديگر شهرها هم كشيده شود ، همچون شهر شيراز كه خود در بحران اعتراضات مردمي به سر ميبرد و توان كمك به ديگر شهر ها را ندارد ، خودبخود اين دامنه اعتراضات همه گير ميشود. لذا براحتي ميتوان فهميد كه چرا 25 هزار نيرو در استاديوم آزادي مستقر شده اند تا به مقابله با هرنوع اعتراضي باشند.

هیچ نظری موجود نیست: