۱۳۸۹/۰۳/۲۲

مناطق مركزي تهران در آتش و دود - تهران ديشب نخوابيد


ديروز تهران ، پايتخت ام القراي جهان اسلام (به گفته سران حكومت اسلامي) در آتش و دود بود ، خيابانهاي آزادي تا امام حسين درگيري ها پراكنده وجود داشت ، شعار هاي مرگ بر ديكتاتور و مرگ بر خامنه اي در تمامي سطح اين خيابانها موج ميزد نيروهاي ضد شورش تغريبا از اين حركات مردمي سردگم شده بودند هرگز تصور نمي كردند اينقدر جمعيت بيايد.
صداي گلوله هم شنيده مي شد ، در خيابان كه بوديم شايعه شد كه عده اي هم به سمت جام جم رفته اند و درگيري در جام جم هم وجود دارد، خبر رسيد كه آيت الله خامنه اي به مشهد رفته است و از آقاي احمدنژاد هم خبري نيست. قرار بود نيروهاي سپاه در درگيري ها مداخله نكنند اما آنها بصورت كاملا آشكار دخالت كردند.
نيروهاي ضد شورش در سطح زياد در شهر مستقر شده بودند. گزارش شد كه ميدان ونك تبديل به يك انبار باروت شده است و تنها به يك جرقه نياز دارد. حضور مردم در ميدان ونك بي سابقه بوده است.
ميدان آزادي همگان را به ياد روزهاي انقلاب انداخته بود . با نزديك شدن به تاريكي هوا اين احتمال نيز ميرفت كه نيروهاي ضد شورش ناتوانتر نيز بشوند و احتمالا در نزديكي همديگر و به صورت فشرده تر مستقر شوند.
مردم فرياد ميزدند اين اولين روز است منتظر روزهاي ديگر باشيد. تقريبا هيچ سطل زباله اي در خيابانهاي مركزي شهر سالم نمانده است همگي در آتش و دود هستند.
ميدان آرياشهر مملو از پليس و جمعيت بود. شعار دهندگان در طول خيابان كاشاني در حال تردد و زدوخورد با نيروهاي ضد شورش بودند.
لباس شخصي ها به شدت در حال عوض كردن موقعيت هاي خود بودند چرا كه با شناسايي شدن مجبور به فرار مي شدند. اكثر لباس شخصي ها با موتوربودند تا بتوانند به سرعت فرار كنند.
شهر حالت نيمه جنگي به خود گرفته بود ، پليس هاي مشكي پوش و يگان ويژه سپاه در سطح وسيعي وجود داشتند ، اما تعداد مردم حاضر در محل خيلي بيش از تصور آنها بود.
گويا به نيروهاي ضد شورش گفته شده بود به حمله هاي كوتاه دست بزنند و پس از فراري دادن مردم دوباره به موقعيت خود باز گردند چون به تعقيب مردم نميپرداختند
اين امكان نيز وجودداشت كه با توجه به انبوهي جمعيت و كم بود نيروهاي ضد شورش چاره را در آن ديدند كه فقط در خيابانهاي اصلي شهر باشند و در خيابانهاي فرعي نروند چراكه ممكن است براي خود نيروهاي ضد شورش مشكل ايجاد شود.
بنده خود شاهد بودم كه به دفعات در نقاط مختلف شهر نيروهاي پليس به صورت تدافعي عمل ميكردند و هرگز به سوي مردم هجوم نميبردند چون تعداد مردم خيلي زياد بود.
خيابانهاي فرعي منتهي به انقلاب و آزادي پر بود از مردم خشمگين كه فريادهاي ضد حكومتي سر ميدادند. جوانان دخترو پسر ، پير و جوان همه در حيابانها بودند. گويا كسي قصد خانه رفتن نداشت.
شب هم كه صداي الله اكبر تا ديروقت به گوش ميرسيد
راستي آيا ديشب تهران خوابيد ؟

۲ نظر:

ناشناس گفت...

?? ??? ??? ?? ???? ???!!!

ناشناس گفت...

?? ??? ??? ?? ???? ???!!!