۱۳۸۹/۰۳/۲۲

هستم اگر ميروم گر نروم نيستم - آمديم تا 22 خرداد در ايران باشيم

بالاخره رسيد نوبت به ما هم رسيد ، نوبت به همكاري بزرگ ، پارسال اينموقع هم در ايران بوديم ،‌تمامي تلاش خودمان را كرديم كه امسال هم بياييم و آمديم ، آمديم تا 22 خرداد در تهران باشيم ، و خوشحاليم كه هستيم ، نميدانم مجوز صادر شده است يا ميشود اما اين را ميدانم كه امديم تا در 22 خرداد در تهران باشيم و همراه با ديگر همميهنان عزيزمان باشيم.
آمديم تا نوزادي را كه پارسال به هم ميهنان سپرده بوديم را ببينيم ، نوزادي كه اكنون يكساله شده است و خوب هم رشد كرده است اين نوزاد، و ديگر نوزاد نيست كودكي يكساله است كه جنبش سبز ايران زمين را در كالبد خود دارد.
اين نوزاد به همياري من و تو نياز داشته و دارد ، پس آمديم تا با شما باشيم. چه كسي ميخواهد من و تو ما نشويم ؟ خانه اش ويران باد. نميدانم بناي سخنان آقايان كروبي و موسوي چه بوده است اما به همراه تعدادي از دوستان خارج نشين به ايران آمديم تا در كنار اين كودك باشيم و نه در فراغ آن ، آمديم تا با شما باشيم و ندا را فرياد كنيم ، سهراب را صدا بزنيم ، اشكان را بخوانيم .
كم نيستند عزيزاني كه خونشان سيراب گر نهال اين جنبش شد ، ندا ؛ سهراب ؛ اشكان ؛ كيانوش ؛ عليرضا ؛ محمود ؛ مسعود ؛ فاطمه ؛ ايمان ؛ كامبيز كسري ؛ محسن ؛ مصطفي ؛ مبينا ؛ سرور ، ناصر ؛ فهيمه ؛ مهدي ؛ حسين و ...
صدايمان ميكنند اين عزيزان ، فراخوان ما ايشان بودند نه ديگران ، دوستي گفت اشتباه كرديد كه به ايران آمديد ، ‌كدام اشتباه ؟ آمدن به ميهن خويش اشتباه است ؟ نوار سبز در دست داريم . آمده ايم و آماده ايم . هر دوازده نفرمان با هم آمديم ايران ، براي آن كودك يكساله آمده ايم براي حمايت از آن كودك آمديم. كودكي كه به شدت نيازمند ياري سبز مااست.
وعده ديدار خيابان آزادي - ميدان آزادي
هستم اگر ميروم گر نروم نيستم

۲ نظر:

navid گفت...

عالي بود، شوك مجدد به حكومت جنايت وارد شد ، چند هزار نيرو را به خيابانها آوردند متحمل كلي هزينه شدند و مردم با پرداخت كمترين هزينه نشان دادند ريشه جنبش مستحكم تر از پيش است. با ادامه اين حركات براي حكومت مشكلات جدي ايجاد خواهد شد

navid گفت...

عالي بود، شوك مجدد به حكومت جنايت وارد شد ، چند هزار نيرو را به خيابانها آوردند متحمل كلي هزينه شدند و مردم با پرداخت كمترين هزينه نشان دادند ريشه جنبش مستحكم تر از پيش است. با ادامه اين حركات براي حكومت مشكلات جدي ايجاد خواهد شد