۱۳۸۸/۱۰/۲۳

رو به فردا يا رو به ناكجا آباد - برنامه اي از سيماي حكومت اسلامي

ديشب برنامه از سيماي حكومت اسلامي پخش شد به نام رو به فردا ، اين برنامه به صورت تقريبا زنده (برنامه اي زنده از سيماي جمهوري اسلامي پخش نميشود و حداقل 10 ثانيه تاخير ايجاد ميشود) و بر روي ماهواره پخش جهاني داشت . در اين برنامه دو ميهمان ويژه با نامهاي مصطفي كواكبيان مدير مسئول روزنامه مردمسالاري و حسين شريعتمداري مديرمسئول روزنامه كيهان دعوت شده بودند. سواي اينكه سيماي ضرغامي بسيار يكطرفه قضاوت ميكرد و از يك چهره نسبتا نزديك به رهبري با شمايي به ظاهر اصلاح طلب استفاده نموده بود و آشكارا از حسين شريعتمداري حمايت مينمود و جالب اين بود كه بحث را همواره با آقاي كواكبيان شروع ميكرد و وقتي كه آقاي شريعتمداري سوال مينمود اجازه جواب نداشت چون نوبت آقاي شريعتمداري بود و بگذريم از اينكه در آخر بحث سيماي ضرغامي برداشت نمود كه سران فتنه همان آقايان خاتمي كروبي و موسوي هستند . به اين بحث ميپردازيم.
در برنامه بيشتر سعي شده بود تا فضا را تلطيف نمايند و به مردم بگويند جنبش سبز ساخته و پرداخته آمريكا ، انگليس و اسرائيل است !؟ و عجبا كه جناب كواكبيان نيز در بعضي موارد با ايشان همراه بود!! در برنامه حسين شريعتمداري آشكارا آقايان خاتمي ، موسوي و كروبي را عنصر آمريكايي ، انگليسي ، اسرائيلي معرفي نمودند و البته دلايل خود را نيز آوردند.
ابتدا سخني كوتاه با آقاي كواكبيان ، دوست عزيز ، آقاي كواكبيان ، به ياد بياوريد كه در هنگامه جنگ هشت ساله ، هنگامي كه از كرخه به سمت شرق عبور ميكرديد ، شهيد همت چه ميگفت ؟ اصل بر ولايت فقيه است يا بر مردم ؟ آيا به ياد مي آوريد كه شهيد همت فرمودند مردم بر ولايت فقيه ارجحيت دارند ؟ با شما همين قدر صحبت داشتم خود ميدانيد و خداي خود.
اما آقاي شريعتمداري ،‌بنده به عنوان كسي كه هشت سال در جبهه بوده براي مردمم جنگيده ام و شوربختانه در حال حاضر در خارج از ميهن خويش تنها به اميد بازگشت زندگاني سر ميكنم ، با شما سخن دارم ، سخن كه براي سخنان شما جواب دارم.
1- جناب آقاي شريعتمداري فرموده ايد كه آقايان خاتمي ، كروبي و موسوي خائن به وطن هستند و البته دليل هم داريد لطفا دلايل خود را بيان كنيد !؟ آيا اينكه گفته شود ايشان يقيين دارند در انتخابات تقلب صورت گرفته دليل خائن بودن و وطن است ؟ آيا ملاقات با جورج سوروس خيانت است ؟ در كدامين قانون گفته شده است كه ملاقات به جورج سوروس خيانت است ؟ خيانت آقاي موسوي چيست ؟ اينكه تقلب را نپذيرفتند خيانت به وطن است ؟ جرم آقاي كروبي دلير مردي كه هرگز ياياراي مقابله با ايشان را نداريد چيست ؟ چه مدركي بر عليه اين شيرمرد داريد ؟ ارايه كنيد ؟ كدام سابقه خدمت به ايران را داريد ارايه كنيد ؟
2 - در مورد تظاهرات ميليوني مردم تهران در روز 25 خرداد آن را اولا غير قانوني و سپس تعدادي اندك عنوان نموده ايد ،‌ آقاي شريعتمداري آيا شما قانونگذار هستيد يا قانون نويس ؟ آقاي شريعتمداري بعيد ميدانم كه شما تماميت خواهان تابحال حتي يكبار كتاب قانون را دست گرفته باشيد !؟ اگرنه هرگز به اين اجتماع ميليوني لقب غير قانوني نميداديد !؟ اصل بيست قانون اساسي را يكبار بخوانيد. و درمورد شمارش تعداد افراد كه اندك خوانده ايدشان به گمان نياز به يك معلم رياضي داريد تا اعداد را براي شما آموزش دهد.
3 - آقاي شريعتمداري فرموده ايد كه پيش از انتخابات پيش بيني نامزدي آقاي موسوي را پيش از اينكه ديگران بدانند شما در روزنامه خود تيتر زده بوديد !؟ جل الخالق ، مگر به ياد نداريد كه رسما آقاي خامنه خواستار عدم شركت آقاي خاتمي در انتخابات شدند !؟ و بي شك خود شما اين پيشنهاد را به آقاي خامنه اي داده ايد حال از آن به عنوان يك پيش بيني ياد ميكنيد!؟
4 - فرموده ايد كه در روز پيش از انتخابات پيش بيني ايجاد (به قول خودتان) آشوب را داده ايد ، بسيار جالب است ،‌ خوب وقتي كه خودتان ميدانيد كه تقلب كرده ايد ، خوب معلوم است كه مي دانيد امكان ايجاد آشوب نيز وجود دارد. اين بدان ميماند كه شخصي را بخواهيد بزنيد و اعلام كنيد كه اين احتمال وجود دارد كه شخص مقابل بخواهد در مقام دفاع برآيد !؟
5 - شما براي هرموضوعي ميفرماييد كه مدرك داريد اما هرگز مداركتان را ارايه نميدهيد بلكه با دلايل خود پندانه و نه مردم پسندانه خود را ذيحق ميدانيد و در آخر هم نتيجه ميگيريد كه صاحب حق هستيد. در حالي كه حتي يك آن به اين فكر نكده ايد كه ممكن است در بيراهه باشيد و ميترسم كه دير بفهميد كه در بيراهه اي هستيد كه راه برگشتي نيست و موج سبز مردمي ايران دودمان تان را بر باد خواهند داد.
6 - فرموديد كه بازجو نيستيد اما ايكاش بازجو بوديد تا ثواب بازجو بودن نصيبتان شود !؟!؟ اولا در اين كشور ديگر همه ميدانند كه شغل اصلي شما بازجويي در زندانهاي مخوف جمهوري اسلامي است و دوم اينكه افراد بازجو افرادي هستند كه زندگي سالمي ندارند و مدام در مشكلات زندگي خود غوطه ور هستند چون خانواده هايشان از آنها بيزار ميشوند و خود اعصاب روان درست و حسابي ندارند و همواره وجدان درد دارند و معمولا افراد بدون وجدان اين مسئوليت را ميپديرند يعني شما با اين كه هنوان نموده ايد ايكاش بازجو بوديد تا ثواب آن نصيبتان ميشد خودبخود در مورد خود توضيح داده ايد كه داراي چه شخصيتي هستيد !؟
7 - در سخنان خود گفته ايد كه شعارهاي توپ ، تانك بسيجي ديگر اثر ندارد شعاري ساختار شكنانه است ،‌ لطفا ساختار را تعريف كنيد !؟ ساختار يعني اينكه بسيجي هرآنچه كه خواست با مردم معترض در راهپيمايي برخورد نمايد و مردم هيچ نگويند تا ساختار نشكند !؟ اين چگونه ساختاري است !؟
8 - در سخناني سراسر كذب عنوان نموده ايد كه مردم يك مادر و فرزند را آتش زده اند !؟ آقاي شريعتمداري گويا دروغ در تمام رگ و ريشه هاي شما رسوخ كرده است !؟ هيچكس اين دروغهاي شما را نديده است غير خودتان كه به احتمال خودتان دست به چنين اعمال شومي بزنيد و گناه آن را به گردن جنبش سز بياندازيد و در اوهام خويش ثواب كشتن مردم را براي خود بدست آوريد.
9 - عنوان داشته ايد كه از مدتها قبل در روزنامه خود گفته بوديد اين حنبش به سراغ رنگي خاص خواهد رفت و قرار است كه اين مدرك را هم رو كنيد !؟ جعل مدرك جزوي از اعمال شما است اين كه تازگي ندارد.
10 - خبرگذاري بي بي سي را متهم كرده ايد كه صفحه اول روزنامه كيهان را به سليقه خويش شبيه سازي كرده است !؟ مثلي هست كه ميگويد : كافر همه را به كيش خود پندارد.
11 - آقاي شريعتمداري ، براي شما جاي شوربختي دارد چراكه دير به فكر ايجاد برنامه هايي نظير رو به فردا شده ايد ، باش تا صبح دولتت بدمد.
زنده باد جنبش سبز مردمي ايران ، مردمي كه با جمعيتي عظيم ، بسيار عظيم تر از آنچه كه تصور شما است به كار خود ادامه ميدهد و نه رهبري دارد و نه سردسته
در خاتمه آقاي شريعتمداري شما را به اين مطلب نوشته شده توسط بهشت نصيحت ميكنم :

۱ نظر:

رضا گفت...

شریعتمداری دلیل بردار نیست. خودش همه آنچه را که نوشتید میداند. استفاده ابزاری و دروغ سلاح ایشان برای پایداری نظامشان است. شریعتداری سالها دست بالا داشته، محرم بوده و کنترل میکرده. به طور ساده نمیخواهد این موقعیت را از دست بدهد و برای آن به هر وسیله‌ای تمسک میجوید. خودش هم میداند.

دلایل را باید برای افراد صادق اصولگرا بیاورید (که البته حدس من این است که همینطور بوده. یعنی به در گفته‌اید که تخته بشنود).

اصولگرایان دو دسته هستند. یکی فقط حمالی گروه دیگر را میکند. این گروه از پشت پرده و اسرار خبر ندارد. تلاش شدید گروه دوم این است که گروه اول را از پشت پرده ناآگاه نگه دارد. گروه اول بوسیله ایده‌ئولوژی ولی فقیه و خاطرات بر باد رفته‌ی انقلاب اسلامی تحمیق شده است. گروه دوم محرم اسرار است و پیرو هدف وسیله را توجیه میکند. همین گروه دوم دوستان و محرمان آقای خامنه‌ای هستند. مثلا شریعتمداری جز گروه دوم است و پسر شهید مطهری جز گروه اول و تا حد زیادی بی خبر از توطئه‌های گروه دوم.

دیگر، موتور پیشران گروه دوم (شریعتمداریها) ایده‌ئولوژی نیست. منفعت یعنی شهوت پول یا قدرت بدون پول نیروی محرک آنهاست. ایده‌ئولوژی و حتی ولایت فقیه دیگر برای آنها هیچ ارزشی ندارد. برای این گروه تنها و تنها نگهداری قدرتشان مهم است و هم ترس شدید و دیوانه کننده از اینکه روزی در همین صدا و سیما باید پاسخگوی جنایاتشان باشند. الغریق بتشبث به کل حشیش.

دوران باور به حتی ولایت فقیه مدتهاست که دیگر در ذهن گروه دوم جایی ندارد. ولایت فقیه فقط آنجاست چون حفظ او برابر با حفظ قدرتشان است.

هم خود تئوری ولایت فقیه ویران شده و هم اعتقاد گروه دوم به آن.