۱۳۸۸/۰۴/۳۱

ماه شعبان و انتظار از زوج هايي كه قصد ازدواج دارندروزهاي سخت و جانكاهي را پشت سر گذاشته ايم و هيچ معلوم نيست كه چه روزهايي انتظار مردم ايران زمين را ميكشند. از طرفي ماه شعبان در راه است كه كم نيستند زوج هاي جواني كه در اين روزهاي ازدواج خواهند نمود. چه خوب است زوج هاي جوان پيش از روز ازدواج سري به خانواده هاي داغ دار بزنند. و از آنها كسب اجازه نمادين نمايند. اين كار نهايت احترام به خانواده هايي است كه عزيزترين كسانشان را در راه تحقق جنبش مدني آزادي خواهي از دست داده اند. از طرفي اين كار باعث دلگرمي ايشان ميشود كه بدانند كه تنها نيستند و مردم از همه گروه ها و اقشار در كنار ايشان هستند. براي انجام اين كار اميد ميرود كه دوستاني كه آدرس خانواده هاي اين عزيزان را دارند در بخش نظرات قرار دهند تا زوج هاي ياد شده بتوانند از اين آدرس ها استفاده نمايند.

هیچ نظری موجود نیست: