۱۳۸۹/۱۲/۲۴

امشب ايران نميخوابد - به بهانه آخرين شب چهارشنبه سال

باز هم شب آخرين چهارشنبه سال شد باز هم چهارشنبه سوري از راه رسيد ، باز هم ترس حكومت حكومت اسلامي از جنبش سبز بسيار بيشتر از گذشته شد و از چهارشنبه سوري سبز بسيار بيشتر.
خبرهاي رسيده حكايت از آن دارد كه هر كدام از مقامات حكومتي به فراخور حال خويش به تهديد برگزار كنندگان چهارشنبه سوري پرداخته اند حتي شنيده شده كه پليس راهور نيز هم كه نقش چندان نطامي در اين حكومت ندارد به تهديد مردم پرداخته است.
اصولا در تمامي حكومتهاي فاسد و در هنگامه ترس حكومتها از مردم چاره را در تهديد مردم ميبينند و هرچه به سقوط نزديك تر باشند اين تهديدات بيشتر ميشود. آيا براستي حكومت اسلامي تا اين حد بيادهايش سست شده كه تمامي اركان نطام به تكاپو افتاده اند و مردم ايران را در شب چهارشنبه آخر سال تهديد ميكنند ؟
از طرفي نيز هم شنيده ميشود كه با توجه به كمبود نيروي انساني توسط حكومت براي سركوب مردم ، از كودكان دوازده ساله جهت سركوب دعوت شده و به ايشان وعده يك وعده چلوكباب داده شده است. و همزمان گفته ميشود كه بين فرماندهان ارشد سپاه وحكومت به شدت اختلاف ايجاد شده است ، اين اختلاف پس از دستگيري فرزند دوتن از سران ارشد سپاه توسط نيروهاي سركوبگر در خيابنها به اوج رسيده است.
گفته ميشود يكي از سرداران سپاه كه بسيار هم مورد توجه حكومت بوده است پس از اين كه فرزندش توسط مزدوران حكومتي بازداشت شده و به شدت كتك زده شده است ازاين موضوع بسيار رنجيده شده و حتي بانگ همراهي با جنبش سبز زده است.
باري امشب شب چهارشنبه آخر سال است اما متفاوت از همه سالهاي پيش ، چراكه امروز روز 24 اسفند است و بنابر قرار پيشين در مورد سه شنبه هاي اعتراض مردم به اعتراض در مقابل حكومت خواهند پرداخت. خشم و انزجار خويش را در غالب سه شنبه ها از حكومت اسلامي اعلام ميدارند و اين سه شنبه همزمان شده است با شب چهارشنبه آخر سال.
امشب ايران نميخوابد امشب ايران بيدار است

۲ نظر:

ناشناس گفت...

بیدار باش جرس کدام قافله در شب طوفان سیاه؟

fxfarex گفت...

http://www.youtube.com/watch?v=S5C1-4eob4E