۱۳۸۹/۰۱/۳۱

زشتي و پلشتي ، به بهانه حكم اعدام اعضاي يك خانوادهدر گذشته اي نه چندان دور يكي از زشت ترين موارد در زمينه هاي اجتماعي و خانوادگي ، زنداني شدن فرد يا افرادي از يك خانواده بود ، اما به لطف حضور حكومت اسلامي ، در حال حاضر زنداني شدن ، يكي از افتخارات در هر خانواده اي به حساب مي آيد و بسياري از معادلات خانوادگي ، اجتماعي و فرهنگي جامعه را بر طرف ميكند ،
چندي پيش شنيدم كه يكي از دانشجويان كه مدتي را در زندان بوده و بتازگي از زندان آزاد شده است ، مورد احترام تمامي اهل محل خويش قرار گرفته است ، همه به او به ديده احترام نگاه ميكنند ، در دانشگاه تمامي استادان با او به گرمي رفتار ميكنند و حتي رئيس دانشگاهش به وي زنگ زده و بابت سال نو تبريك گفته است.
جاي شوربختي است كه زندان هاي حكومت اسلامي به جاي آنكه محل نگه داري خلافكاران باشد به محلي براي جذب منتخبين جامعه مدني و اجتماعي شده است كه مورد احترام اكثريت قاطع مردم ايران قرار گرفته اند.
اما از طرفي در خبرها آمده بود كه تمامي اعضاي يك خانواده كه در راهپيمايي روز عاشورا شركت كرده بودند به اعدام محكوم شده اند !؟ خانواده اي كه در يك راهپيمايي شركت كنند آيا بايد اعدام شوند ؟ اعدام به خودي خود عملي نكوهيده است و هرگز مورد حمايت هيچ انسان آزاده اي نيست اما در گذشته رسم بود كه دزدان ، جانيان ، آدمكشان و هتك كنندگان به نواميس مردم اين حكم برايشان اجرا شود ، اما گويا در حكومت اسلامي همه چيز وارونه است ، و اعدام تنها مختص افراد دگر انديش و آزادي خواه است .
از همه بدتر اينكه جرم اين خانواده عضويت در گروه مجاهدين خلق عنوان شده است. راقم خود از طرفداران مجاهدين نيست كه بخواهد آن گروه را خوب بنامد ، و در مقامي هم نيست كه در مورد آن نظر دهد اما تا آنجا كه ميداند اين گروه ، در ايران چندان مقبوليت ندارد ، اينكه هر انسان آزده و دگر انديشي را بخواهيم به اين گروه نسبت دهيم شك نداشته باشيد كه به زودي زود اين گروه نيز در بين مردم ايران مقبوليت پيدا خواهد كرد.
جاي شوربخيت بيشتر اين است كه حكومت اسلامي ، در ترويج خوبي ، بدي و زشتي و پلشتي ، و آموزش آن به نسل جوان در گمراهي مطلق است و از بخت بد معلوم نيست كه پس از كنار رفتن اين حكومت چندين سال بايد تلاش نمود تا خوبي ؛ بدي و زشتي و پلشتي را به اين نسل سوخته آموزش داد.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

جالب بود. عین واقعیت