۱۳۸۸/۰۶/۲۳

اخبار رسيده از ايران و سه توصيه به سران جنبششوربختانه اخبار رسيده از داخل ايران چندان مطلوب نيست ، و اين نشان از آن دارد كه به راحتي اين دوران گذار را پشت سر نخواهيم گذاشت البته اين به خودي خود نيز طبيعي است ، هيچ قدرتمندي خواهان از دست دادن قدرت خويش به رايگان نيست . به هر جهتاز ايران خبر ميرسد كه در روزهاي پيش رو و در واقع در اواخر اين هفته و احتمالا روز پنجشنبه 17 سپتامبر در ايران موبايل ها و تلفن ها ، سيستم اينترنت و كلا وسايل ارتباطي و خبري قطع خواهد شد و چون اين وقايع از روز پنجشنبه بعد ازظهر واقع خواهد شد ، قطع نمودن اين وسايل به سيستم اداري كشور آسيب نخواهد رساند و يا آسيب حداقلي خواهد رساند ، فردا آن نيز كه روز جمعه است و مصادف با روز قدس خواهد بود نيز نيازي به برقراري اين وسايل ارتباطي نيست و روز شنبه را نيز به احتمال زياد تعطيل خواهند نمود و روز يكشنبه نيز كه روز عيد فطر است هم باز تعطيلات ادامه دارد و براي روز دوشنبه نيز يك حكومت نظامي بر سطح كشور برقرار خواهد شد . اما در اين چند روزه تعطيل چه خواهد بود !؟در اين چند روزه تعطيل و در شرايط بحراني روزهاي پيش رو ، سران جبهه اصلاحات (از ديد حكومت اسلامي) از خاتمي گرفته تا موسوي و كروبي بازداشت خواهند شد و تا روز دوشنبه اين بي خبري مطلق سراسر كشور را فرا خواهد گرفت و در روز دوشنبه 21 سپتامبر احتمالا حكومت اسلامي عنوان خواهد نمود كه سران اغتشاشات اخير در حبس خانگي به سر مي برند!؟ اين حضرات به خيال خود با اين روش ، جنبش مردمي را به كل از بين خواهند برد ، اما فراموش نموده اند كه آقايان خاتمي ، موسوي و كروبي سران اين جبهه نيستند ، بلكه تنها يكي از اعضاي اين جنبش هستند ، افراد اين جنبش بيشمار هستند و سران ان نيز هم لذا ، بعيد به نظر ميرسد با بازداشت ، هرچند خانگي !! خاتمي ، موسوي و كروبي بتوان جنبش را از بين برد ، خوب و يا بد ، هر آنچه باشد ، حقيقت اين است كه اين جنبش ، هزينه هاي بسياري داده است ، خون داده است ، زنداني داده است ، شكنجه و تجاوز به خود ديده است ، اين سختي ها به اين راحتي و با تهديد فراموش نميشوند ، شك نداشته باشيد كه اين راه و اين جنبش هر روز هدفمند تر ميشود ، هرگز فراموش نميكنم سخنان شهيد باقري را ، در جبهه روزهاي سختي در حال گذار بودند ، ترس از شكست تمام وجود رزمندگان را فرا گرفته بود ،يكي از رزمندگان (شهيد ناصر حيدري) از شهيد باقري پرسيد: آيا اين امكان وجود دارد كه اگر ما شكست بخوريم عراقي ها به شهرهاي ما نفوذ كنند؟ و بر مردم ما حكومت كنند؟ شهيد باقري گفت نه اين امكان ندارد ، آن رزمنده دليل را پرسيد. شهيد باقري پاسخ داد چون ما مردم را داريم شهيد باقري ادامه داد : "حكومتي كه مردم را داشته باشد همه چيز را دارد ولي حكومتي كه مردم را نداشته باشد با تمامي ديگر داشته هايش هيچ ندارد." (لازم به توضيح است كه خاور شناس آمريكايي پاتريك كلاوسون نيز بر اين نظر صحه گذاشته است و ديگر اينكه آقاي هاشمي رفسنجاني در خطبه هاي نماز جمعه تاريخي اش از قول حضرت علي عنوان نموده بود كه اگر مردم حاكمي را نخواستند ، حاكم خود بايد به كنار برود و نخواهد كه او را به قدرت قهريه مردمي بركنارش كنند) در حال حاضر حكومت اسلامي ، نيروي نظامي دارد قدرت دارد اسلحه دارد پول دارد ، اما مردم را ندارد ، اين همان چيزي است كه حكومت اسلامي ندارد، هرچند به ظاهر با چماغدارانش با چاقو بدستانش با تفنگدارانش ، نقش مردم را بازي ميكند اما اين گول زدن خويش است ، چراكه هم مردم و هم خود حكومت نيك ميدانند كه مردم را ندارد پس هيچ ندارد. با دستگيري آقايان خاتمي موسوي و كروبي به واقع حكومت اسلامي خودزني كرده است ، چراكه تنها سوپاپهاي گردش قدرت از راه مسالمت آميز را از بين خواهد برد. جاي تاسف است اما اين يك حقيقت است كه فقط خون بيشتري ريخته خواهد شد گرنه ، گردش قدرت در راه است خواه بر اين گردش قدرت نام انقلاب بگذاريم ، تغيير و يا اصلاحات ، هرآنچه هست اين گردش در راه است و هرآنچه پرهزينه تر باشد سران حكومت اسلامي منفورتر خواهند شد. البته نميتوان از محبويت آقايان كروبي ، موسوي و خاتمي نام نبرد ، در دوران پيش از انتخابات ، با بسياري از دوستان بر سر راي دادن و يا ندادن اختلاف داشتيم ، دوستي به نام نگار عزيز و ديگر دوستي به نام اصلاحات و بسياري ديگر تاكييد بر اين داشتند كه بايد در انتخابات شركت نمود اما همچنان سخن بهشت عدم شركت در انتخابات بود ، اما دوستي كه به گمان آريابان بود ، در روزهاي پاياني پيش از انتخابات گفت نيك ميداند كه بهشت در روزهاي واپسين از يكي از كانديداها دفاع خواهد نمود ، كه البته درست حدس زده بود چراكه با توجه به سخنان دوست بهتر از جانم دكتر احمد زيدآبادي ، شيرمرد عرصه مطبوعات ، كه عنوان نموده بود به آقاي كروبي راي ميدهم ، دقت بر روي اقاي كروبي افزايش يافت ، و دست آخر نيز بهشت از اقاي كروبي حمايت نمود و جاي بسي خوشبختي است كه امروز از اين حمايت رو سفيد گشته است ، در حال حاضر به جرات ميتوان گفت محبوبترين فرد در تمامي كشور ايران در نزد مردم ، از ترك ، كرد ، عرب ، لر و بلوچ ، تركمن گرفته تا زرتشتي ، مسلمان ، مسيحي و يهودي وبهايي همه و همه از آقاي كروبي حمايت مي كنند به جرات ميتوان گفت اگر امروز قرار باشد انتخاباتي برگزار شود (البته انتخاباتي آزاد و نه انتصابات) با اكثريت قاطع و مطلق آرا آقاي كروبي برترين خواهد بود ، آقاي كروبي شيرمردي است كه ترس در وجودش معنايي ندارد و بر سراصولش كه همانا صيانت از حق مردم ايران است ذره اي مدارا نميكند. لذا در اينجا ذكر چند نكته كه بايد توسط آقايان طي يك بيانيه صادر شود ضروري مي نمايد:به تمامي كشورهايي كه به فكر آن هستند تا از حكومت اسلامي در اين شرايط خاص باج بگيرند ، هشدار داده شود كه در پس دگرگوني تمامي قراردادهايي كه با حكومت اسلامي بسته شده باشد مردود خواهد بود. وتمامي امتيازهاي داده شده از جانب حكومت گذار كنسل خواهد شد. و همه قراردادها نيز به صورت يكجانبه فسخ خواهند گرديد.باور كنيد اين هشدار حتي قدرقدرت ترين كشورها را نيز به ترس و واهمه مي اندازد كه مبادا با چنين حكومتي كه راي مردم را ندارد وارد مباحثه ، مذاكره و هر نوع اقدامي شوند.از تمامي نيروهاي نظامي كه ميگويند طرفدار مردم هستند اما مجبور هستند از حكومت اسلامي دفاع نمايند خواسته شود كه اگر براستي همراه مردم هستند به سركار خود نروند حتي از سربازها خواسته شود كه از سربازخانه ها فرار كنند (كاري كه امام خميني كرد) بدين روش شمار نيروهاي نظامي حكومت كاهش خواهد يافت. (در زماني كه در ايران بودم با يكي از بسيجي ها بحث ميكردم كه چرا به سمت مردم حمله ميكنيد ؟ بسيجي مورد اشاره گفت به جان مادرم من حتي يك بار هم به مردم حمله نكردم ، هيچ كس را نزدم فقط در خيابان ايستاده بودم و در حالي كه باتوم در دستم بود هيچ كسي را نزدم !!؟؟ گفتم هنگامي كه در ركاب چمافداران باشي در واقع به آنان دلگرمي داده اي كه به سمت مردم هجوم برند پس چه خوب است كه در كنارشان نيز نباشي چون همان كه در بين چماقداران باشي ، انگار مردم اين است كه با چماقداران هستي پس ديگر با چماقداران در يك جا نباش و جالب اينكه فرد بسيجي قبول كرد و قسم خورد كه ديگر در هيچ كجا همراه چماقداران و سركوبگران نخواهد بود)از مردم خواسته شود كه در صورت بازداشت ايشان مردم به سر كارهايشان نروند خصوصا كاركنان شركت نفت.باور كنيد اگر اين هرسه انجام شوند ديري نخواهد پاييد كه گردش حكومت انجام خواهد گرفت و حق به حقدار خواهد رسيد. هرچند حتي اگر دو تا از سه مورد فوق انجام شود سومي هم انجام خواهد شد البته حتي اگر يكي از اين سه هم انجام شود باز هم گردش قدرت در راه خواهد بود اما با تاخيري بيشتر. در خاتمه تنها ميتوان اميدوار بود كه اخبار رسيده از ايران شايعه باشد چون به هرجهت دوران گذاردير يا زود انجام خواهد شد اما چه خوب است كه اين گذار كم هزينه تر انجام شود ، چراكه در صورت صحت اخبار فوق هزينه دوران گذار سنگين تر خواهد بود. و شوربختانه آبروي ايران بيشتر خواهد رفت. چرا كه هرگز در طول تاريخ سابقه نداشته است هيچ نظامي بر روي مردم خويش آتش بگشايد ، تجاوز كند و شكنبه بر پاي دارد. و براي كساني كه همچون كبك در برف سر خويش را كرده اند و اسرائيل و فلسطين را مثال ميزنند ميگويم كه اولا اسرائيل يك كشور است و فلسطين كشوري ديگر و اسرائيل به مردم خود اين نكرده است كه ايشان ميكنند در ثاني بر فرض اسرائيل با ملت خويش اين چنين كند آيا دليل ميشود كه حكومت اسلامي هم با مردم خويش اين چنين كند !؟؟ هيهات هيهات

۱ نظر:

Fariborz Shamshiri گفت...

خیابان بهشت، خوبی؟

من کل متن را در یک پاراگراف می بینم، کاش یک مقدار ویرایش کنید تا بهتر بتوان آنرا مطالعه کرد. مرسی