۱۳۸۹/۰۲/۱۴

چوب دوسر طلا ، هم زنداني شدن هم دروغگو خطاب شدن (صفانه دلدار)

صفانه دلدار- اين يكي دو روز توي سايتهاي مختلف ديدم كه در مورد من چه حرفهايي زدن ،‌بعضي ها به من گفتن دروغگو هستم ،‌بعضي ها منو داستانساز گفتن اونم از نوع س ك س ي ،‌ باورم نميشه اين همه سختي كشيده باشم اما اين حرفها رو بهم نسبت بدن البته ممكن هم هستش كه عوامل رژيم اين حرفها رو بزنن تا منو اينجور بين مردم نشون بدن ، بعضي ها هم از اسم من تعجب كردن ، براي تنوير افكار عمومي ميگم كه صفانه دلدار اسم مستعار من هستش پس نگران نباشيد كه اينقدر راحت صحبت ميكنم . من ادامه 79 روز زنداني شدنم رو رو موكول ميكنم به روزهاي آينده. تاسف آوره ياد ماجراي چوب دوسر طلا فتادم ، هم زنداني شدن هم مورد ازار قرار گرفتن و هم دروغگو خطاب شدن

هیچ نظری موجود نیست: